Đang Online:
224

Đã truy cập:
70.290.614
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Huyện Vị Xuyên đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn

Cập nhật: 04/12/2018 16:09

Trong những năm qua, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) luôn xác định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn là tiền đề quan trọng của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn mà mục tiêu trước mắt là nâng cao trình độ tay nghề cho lao động nông thôn, nhằm góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo.

Xuất phát từ mục tiêu đó, trong những năm qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Vị Xuyên ngày càng được quan tâm phát triển, chất lượng dạy nghề ngày càng được nâng lên; nhiều loại hình đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp ngày càng được mở rộng và đa dạng hoá.  Bên cạnh đó, huyện Vị Xuyên cũng xác định nâng cao hiệu quả của công tác dạy nghề và đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn là nền tảng quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, trong những năm qua, Trung tâm Dạy nghề của huyện Vị Xuyên đã tăng cường mở các lớp dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn như kỹ thuật hàn, điện dân dụng, sửa chữa xe máy…. Các mô hình dạy nghề của huyện Vị Xuyên đã đáp ứng được một phần nhu cầu học các nghề phi nông nghiệp của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm tại các cơ sở tư nhân và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu lao động.

Tính đến hết tháng 9/2018, trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã có trên 40% nông dân được học các nghề phi nông nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, các học viên đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoặc tự tạo việc làm tại chỗ; nhiều nông dân sau khi được học nghề đã tự đi học thêm để nâng cao tay nghề, mạnh dạn vay vốn đầu tư cơ sở sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao cho bản thân và tạo việc làm cho các lao động khác.

40% nông dân được học các nghề phi nông nghiệp

Nhằm không ngừng nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, đáp ứng tiêu chí về thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Trung tâm Dạy nghề huyện Vị Xuyên cũng đã đẩy mạnh chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp như mở các lớp về kỹ thuật gieo trồng các loại cây lương thực, thực phẩm, kỹ thuật chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm chủ yếu trên địa bàn. Nhờ đó đã giúp người nông dân nâng cao thu nhập trên chính đồng ruộng và chuồng trại chăn nuôi của gia đình mình. Có thể nói, trong thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề huyện Vị Xuyên đã cơ bản đáp ứng được mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động tại các vùng nông thôn trong huyện gắn với công tác xóa đói giảm nghèo.

Đồng chí Phạm Đức Thụ, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Vị Xuyên cho biết: Xác định dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Dạy nghề huyện Vị Xuyên luôn đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo nhằm phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của địa phương. Bên cạnh đó, Trung tâm đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2020 sẽ đào tạo nghề cho trên 5.850 lao động nông thôn trong huyện, trong đó đào tạo sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 5.660 lao động nông thôn, đào tạo trung cấp nghề cho 150 lao động; đào tạo cao đẳng cho khoảng 40 lao động.

Phạm Văn Phú

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll