Đang Online:
862

Đã truy cập:
99.559.182
Liên hệ TT KNQG

Si Ma Cai (Lào Cai): Dạy nghề chăn nuôi đại gia súc cho nông dân đồng bào dân tộc

Cập nhật: 24/08/2015 11:09

Vừa qua, Trạm Khuyến nông huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phối hợp với Tỉnh Hội phụ nữ, Trung tâm Dạy nghề và Giáo Dục thường xuyên huyện khai giảng 03 lớp sơ cấp nghề cho nông dân đồng bào dân tộc Mông và Nùng với tổng số 85 người tham gia trên địa bàn 3 xã: Lùng Sui, Si Ma Cai và Sín Chéng.

Các học viên tham gia được hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 1956/QĐ-TT ngày 27/11/2009 và Quyết định Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Tại các lớp dạy nghề này, học viên được trang bị các kiến thức về nuôi trâu bò đực giống, nuôi bò cái sinh sản, nuôi bò sữa, nuôi trâu bò thịt và phòng, trị bệnh cho trâu bò. Đây là những kiến thức rất quan trọng và thiết thực trong giai đoạn hiện nay đối với nông dân, nhất là khi huyện Si Ma Cai đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển chăn nuôi đại gia súc theo nghị quyết 22-NQ/TU, Lào Cai ngày 11/11/2014 và Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.


Tại các lớp tập huấn, 80% số học viên tham gia là nữ nông dân. Đây là hướng đổi mới trong công tác dạy nghề cho nông dân đồng bào dân tộc vùng cao, tập trung hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng cho người lao động trực tiếp và thường xuyên nhất của hộ gia đình. Từ đó tạo điều kiện cho các chị em dân tộc mạnh dạn hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, tiếp thu được các kiến thức khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào chăn nuôi tại gia đình, từng bước tiếp cận với các chính sách mới các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, các nguồn vốn vay ưu đãi về chăn nuôi của tỉnh, của huyện để đăng ký tham gia hiệu quả.

                                                                          Ngọc Thủy

Trạm Khuyến nông huyện Si Ma Cai, Lào Cai

 
   
Scroll