Đang Online:
167

Đã truy cập:
65.275.733
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển cam sành niên vụ 2019-2020

Cập nhật: 14/03/2019 11:35

Nhằm nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi giá trị sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và củng cố, nâng cao thương hiệu cam Hà Giang trên thị trường, ngày 18/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai chương trình phục hồi và phát triển cam sành niên vụ 2019-2020.

Theo đó, kế hoạch được thực hiện từ tháng 02/2019 đến quý I/2020 tại 03 huyện trọng điểm sản xuất cam gồm: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình với các nội dung như: quản lý giống cây S0, S1; trồng mới, chăm sóc, quản lý chất lượng; quản lý chỉ dẫn địa lý; xúc tiến thương mại; quản lý sản phẩm, nâng cao hiệu quả các tổ sản xuất cũng như công tác vay vốn...

Hướng dẫn người dân sản xuất cam theo quy trình VietGaP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm

Để đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, các đơn vị của tỉnh và đẩy mạnh công tác chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện, cùng cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

Chủ động chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cách làm thiết thực, hiệu quả.

Thành lập tổ công tác kiểm tra, giám sát cấp tỉnh, tổ chỉ đạo cấp huyện, xã... có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn cụ thể cho nhân dân thực hiện các chương trình phát triển cây cam niên vụ 2019-2020.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp từ tỉnh đến huyện, xã.

Các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến huyện, xã phải đẩy mạnh công tác kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm khắc khi có vi phạm.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc liên kết sản xuất, nhằm hình thành chuỗi giá trị hàng hóa.

Áp dụng triệt để quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, VietGAP, hữu cơ... Tăng cường chỉ đạo sử dụng phân bón, thuốc BVTV đúng quy định, đẩy mạnh việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón có nguồn gốc sinh học, an toàn, bền vững...

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất, bao tiêu xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm cam trên địa bàn 3 huyện. Đẩy mạnh việc liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác với hộ sản xuất.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành chức năng, UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy thị trường tiêu thụ, tạo cơ chế thuận lợi cho người sản xuất tiếp cận với nguồn vốn đầu tư…

Hoàng Mai

Trung tâm Khuyến nông Hà Giang

 
   
Scroll