Đang Online:
2.419

Đã truy cập:
68.016.573
Liên hệ TT KNQG

Quảng Ngãi: Khuyến nông huyện Sơn Tịnh - cầu nối khoa học kỹ thuật cho nông dân

Cập nhật: 12/10/2018 16:44

Hoạt động khuyến nông ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần thiết thực tạo nên một diện mạo mới cho nền nông nghiệp huyện, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Trong năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện đã thực hiện mô hình sản xuất khảo nghiệm giống lúa TBR-1 vụ Hè Thu. Quy mô 1 ha tại xứ đồng Rộc Đình, thôn Đông, xã Tịnh Sơn, gồm 16 hộ nông dân tham gia. Qua thu hoạch cho thấy, giống lúa TBR-1 có khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của huyện Sơn Tịnh. Năng suất lúa đạt trên 68 tạ/ha, cao hơn năng suất đại trà cùng điều kiện là 6 tạ/ha. Lợi nhuận mô hình mang lại là 12.940.000 đồng/ha, cao hơn so với ruộng đối chứng là 3.980.000 đồng.

Trạm đang thực hiện mô hình trồng măng tây xanh với quy mô diện tích 2.000 m2 tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang gồm 03 hộ tham gia. Giống sử dụng là măng tây xanh, cấp giống F1. Ngày 19 - 20/8/2018 các hộ trong mô hình đã xuống giống măng tây xanh. Hiện nay, cây sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn thay thế cây mẹ đời thứ 1.

Mô hình trồng măng tây xanh

Ngoài các mô hình trồng trọt, Trạm Khuyến nông huyện thực hiện một số mô hình chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi bò cái lai Zê-bu sinh sản ở 5 xã Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Hà, Tịnh Phong và Tịnh Thọ, gồm 40 hộ tham gia với tổng số bò là 80 con, trong đó phần đầu tư của Nhà nước là 40 con, nông dân đối ứng 40 con. Hiện nay, mô hình bò phát triển tốt. Bò cái mang thai lần đầu đạt 66/80 con, đạt 82%, tăng 2,5% so với yêu cầu mô hình. Trọng lượng lúc đưa vào nuôi bình quân 142,5 kg, đến nay trọng lượng bò đã đạt 279 kg. Trong mô hình đã có 28 bê lai ra đời có tỷ lệ máu ngoại 75%, trọng lượng bê sơ sinh bình quân đạt 22 kg/con, vượt 02 kg.

Mô hình chăn nuôi dê lai bách thảo sinh sản thực hiện ở 3 xã Tịnh Trà, Tịnh Bình và Tịnh Giang, gồm 06 hộ tham gia, với tổng số dê nuôi là 36 con. Nhà nước hỗ trợ 24 con, nông dân tự đầu tư 12 con. Đến nay, đàn dê bố mẹ của 3/6 hộ sinh trưởng phát triển tốt; đã có 14 con dê cái có chửa. Có 13 con đã đẻ được 21 dê con.

Mô hình chăn nuôi lợn kiềng sắt sinh sản ở 3 xã Tịnh Thọ, Tịnh Bình và Tịnh Bắc, gồm 4 hộ tham gia, với tổng số lợn nuôi là 20 con. Nhà nước hỗ trợ 16 con, nông dân tự đầu tư 04 con. Đến nay, 19/20 con heo bố mẹ trong mô hình khỏe mạnh, ăn uống bình thường; trọng lượng bình quân đạt 41 kg/con.

Mô hình chăn nuôi lợn kiềng sắt

Mô hình nuôi gà Ai Cập sinh sản và nuôi trùn quế bổ sung thức ăn đạm được thực hiện ở 4 xã Tịnh Phong, Tịnh Sơn, Tịnh Bình và Tịnh Hiệp, gồm 4 hộ tham gia, với tổng số gà nuôi là 1.000 con. Hiện nay giống trùn quế phát triển bình thường và gà Ai Cập tăng trọng tốt; tỷ lệ sống đạt 90%.trọng lượng bình quân của gà mái đạt 1,3kg/con, gà trống đạt 1,6kg/con; tỷ lệ gà trống chiếm 22% tổng đàn. Các hộ đã bán thanh lý 12% số gà trống. Gà mái trong mô hình đã đẻ lứa đầu tiên chiếm 1% - 5% tổng đàn gà mái,...

Với các chương trình khuyến nông thiết thực và hiệu quả trên, có thể khẳng định rằng, khuyến nông Sơn Tịnh đã và đang nỗ lực giúp cho bà con nông dân trên địa bàn tăng thu nhập và tiến tới thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.     

Thu Phượng - Kim Cúc

 
   
Scroll