Đang Online:
1.677

Đã truy cập:
107.097.658
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Công bố Đề án và Kế hoạch hành động Đề án tái canh cây cà phê chè, giai đoạn 2017-2020

Cập nhật: 10/08/2017 11:17
Quảng Trị: Công bố Đề án và Kế hoạch hành động Đề án tái canh cây cà phê chè, giai đoạn 2017-2020 Toàn cảnh diễn đàn

Ngày 2/8/2017, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn “Công bố Đề án và kế hoạch hành động Đề án tái canh cây cà phê chè, giai đoạn 2017-2020”.

Cây cà phê chè với diện tích 5.349,2 ha là một trong những cây công nghiệp dài ngày có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh t ế- xã hội của tỉnh Quảng Trị. Diện tích cà phê chè được trồng tập trung tại huyện Hướng Hóa với giống Catimor là chủ yếu. Theo thống kê hơn 53% diện tích cà phê chè được trồng từ trước những năm 2000 nên đã bị sâu bệnh gây hại nặng, già cỗi, năng suất, chất lượng kém cần được thay giống cũng như áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới. Hơn nữa, đây là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bởi vậy việc thực hiện tái canh cây cà phê chè để nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho bà con, ổn định đời sống là hành động cấp thiết. Theo kế hoạch triển khai của đề án, trong giai đoạn từ 2017- 2025 diện tích tái canh là 1.910 ha, cưa đốn cải tạo là 450 ha với tổng nguồn vốn thực hiện cho tái canh là 255.605.750.000 đồng.

Đại biểu tham dự diễn đàn đã nghe các báo cáo, tham luận của Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiêp Tây Nguyên, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng về tình phát triển cà phê nói chung và những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm về tái canh cà phê vối, cà phê chè trong thời quan qua tại các tỉnh Tây Nguyên và Quảng trị. Tại diễn đàn, Sở NN&PTNT tỉnh Quang Trị đã trình bày về tổng quan hiện trạng tái canh, những mục tiêu, nội dung và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện đề án. Mục tiêu của Đề án là đến năm 2020, năng suất cà phê chè tại vùng đạt bình quân 14-16 tấn quả tươi/ha, sản lượng 9.000- 10.000 tấn/ năm, thu nhập của nông hộ sau khi trồng tái canh và cưa đốn, ghép cải tạo tăng ít nhất 1,5 lần. Người dân trồng cà phê chè tái canh tại huyện Hướng Hóa cũng đã đặt ra các vấn đề về việc sử dụng nguồn giống cà phê chè, tập huấn kỹ thuật, xây dựng vườn ươm và hỗ trợ vay vốn để phục vụ tái canh… Các câu hỏi đã được các sở ban ngành và các nhà chuyên môn giải thích, nhằm cung cấp thông tin tốt nhất để hỗ trợ nông dân phát triển bền vững đề án tái canh cà phê chè tại địa phương.

Kết thúc diễn đàn, đồng chí Trần Thanh Hiền, Phó giám đốc Sở NN&PTNT thay mặt UBND tỉnh Quang Trị cảm ơn các ý kiến đóng góp, cam kết hỗ trợ của các cơ quan, các nhà chuyên môn và ghi nhận kết quả tái canh tại các tỉnh đã thành công để vận dụng vào điều kiện của địa phương. Đồng thời với việc tiếp thu các ý kiến của các nhà chuyên môn, các đề xuất kiến nghị của nông dân sản xuất liên quan đến tái canh cây cà phê, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban ngành tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện tốt đề án tái canh cà phê chè theo đúng lộ trình đề ra.

Đặng Bá Đàn 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 
   
Scroll