Đang Online:
1.493

Đã truy cập:
76.841.854
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Hội nghị đầu bờ nhân rộng mô hình CSA thâm canh cây lúa vụ hè thu 2019

Cập nhật: 12/08/2019 15:55

Tại Hợp tác xã Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) nhân rộng trên cây lúa sản xuất theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích trong vụ hè thu 2019.

Một hoạt động trong nội dung của hợp phần 3 thuộc dự án WB7 là tổ chức sản xuất cánh đồng lớn theo hướng hàng hóa nhằm chuyển ngành nông nghiệp từng bước sản xuất tập trung với quy mô lớn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện tốt việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho người dân.

Do vậy, vụ hè thu 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chỉ đạo thực hiện mô hình thực hành CSA nhân rộng trên cây lúa áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích ở 9 Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại Hợp tác xã Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, mô hình thực hiện với quy mô 15 ha trên giống HN6.

Tại hội nghị đầu bờ nông dân đánh giá cao kết quả của mô hình, với việc sử dụng công cụ sạ hàng trong gieo sạ đã làm giảm được lượng giống 1- 1,5 kg/sào, ruộng thông thoáng, cây khỏe nên giảm được số lần phun thuốc trên đồng ruộng, giảm chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, dễ chăm sóc bón phân phòng trừ sâu bệnh. Đặc biệt phân bón sử dụng phân đơn, trong đó phân đạm sử dụng đạm hạt vàng tan chậm hạn chế rửa trôi, bốc hơi đảm bảo cây lúa hút đủ lượng giúp cây xanh lâu hơn so với phân urê, đạm tổng hợp. Năng suất ước đạt 55 tạ/ha, cao hơn ruộng đại trà 5 tạ/ha.

Các đại biểu tham quan mô hình

Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình còn có tác động lớn về mặt môi trường xã hội. Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll