Đang Online:
2.250

Đã truy cập:
59.895.770
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Ra mắt nhóm dịch vụ liên kết sản phẩm nông nghiệp sạch Hoan - Phong – Sơn

Cập nhật: 29/05/2018 16:54

Với mục đích gìn giữ và phát triển các sản phẩm nông nghiệp: tiêu, nghệ, chè vằng đặc sản quê hương vùng Cùa, vừa qua, tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã ra mắt thành lập nhóm dịch vụ liên kết sản phẩm nông nghiệp sạch Hoan - Phong - Sơn.

Để hạn chế thấp nhất những rủi ro không đáng có như được mùa mất giá, được giá mất mùa, sự ép giá của các tư thương trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp như tiêu, nghệ, chè vằng vùng Cùa; Nhằm ổn định đầu vào, đảm bảo đầu ra, nâng cao năng suất cây trồng, chất lượng hàng hóa, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân thì cần phát huy sức mạnh trong liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doạnh nghiệp). Mối liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm tiêu, nghệ, chè vằng được hình thành chủ yếu là liên kết ngang trong nhóm trồng, chế biến và tiêu thụ tiêu, nghệ, chè vằng. Ngoài ra còn có sự liên kết dọc giữa doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học với người nông dân. Tham gia nhóm dịch vụ liên kết sản phẩm nông nghiệp sạch Hoan - Phong - Sơn hiện nay có 31 hộ nông dân trồng tiêu, nghệ, chè vằng ở các thôn Cu Hoan, Nghĩa Phong, Định Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Tham gia buổi lễ các đại biểu đã thảo luận chức năng, vai trò và vị trí của các nhà tham gia mô hình liên kết. Trong đó khẳng định vai trò, vị trí của các nhà trong mối liên kết, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tăng cường và thúc đẩy việc thực hiện liên kết giữa các nhà được chặt chẽ và bền vững hơn. Việc thành lập nhóm dịch vụ liên kết sản phẩm nông nghiệp sạch Hoan - Phong - Sơn có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt phát triển kinh tế cho địa phương mà nó còn mang lại ý nghĩa xã hội rất lớn trong việc thay đổi nhận thức sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo định hướng của một nền kinh tế thị trường. Đây cũng là cơ sở tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình này ở các địa phương khác trong tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ ra mắt 

Phan Việt Toàn 

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 

 
   
Scroll