Đang Online:
104

Đã truy cập:
42.131.452
Liên hệ TT KNQG

Tuyên Quang: Xây dựng mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn sinh học

Cập nhật: 25/09/2017 21:40
Tuyên Quang: Xây dựng mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn sinh học	Toàn cảnh hội thảo

Ngày 14/9/2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao (HTXNNCNC) Tiến Thành tổ chức Hội thảo "Xây dựng mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đại Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh nêu rõ, Tuyên Quang có nhiều điều kiện để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản theo hướng an toàn sinh học. Tỉnh đã xác định tập trung phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương có lợi thế như chè, mía, cam, lạc, gỗ rừng trồng, con trâu, cá đặc sản... Đến nay, Tuyên Quang đã xây dựng 32 nhãn hiệu hàng hóa như: cam sành Hàm Yên, bưởi Soi Hà, chè Bát tiên Mỹ Bằng, chè Làng Bát, chè Vĩnh Tân – Tân Trào...

Trong quá trình thảo luận các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất đã chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; đầu tư sản xuất nông nghiệp theo quy chuẩn và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thị trường tiêu thụ ổn định; tạo đột phá về giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích sản xuất thông qua ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào các khâu sản xuất; xây dựng chuỗi giá trị nông sản hàng hóa an toàn, bền vững, chiếm lĩnh thị trường trong nước và xuất khẩu; quy hoạch vùng sản xuất; áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến; thực hiện quy trình sản xuất đồng thời tìm kiếm, kết nối thị trường bảo đảm hình thành chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn…

Hội thảo là bước đi cụ thể, thiết thực của HTXNNCNC Tiến Thành và Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 và Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư trong tổ chức, liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, một số ý kiến trao đổi thẳng thắn, đưa ra những tình huống khó khăn, nút thắt trong quá trình thực hiện liên kết, hợp tác chăn nuôi trâu, nuôi lợn quy mô lớn theo chuỗi giá trị đã được lãnh đạo HTXNNCNC Tiến Thành; lãnh đạo Công ty CP Lebio (Hà Nội) và đại diện Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh giải đáp.

Tại hội thảo, HTXNNCNC Tiến Thành, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cam kết tăng cường phối hợp xây dựng và triển khai mô hình nông nghiệp ATVSTP trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu hết năm 2017 liên kết, hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, gồm: chuỗi trâu an toàn sinh học 500 con (địa bàn các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hóa, TP Tuyên Quang); chuỗi lợn an toàn sinh học 2.000 con (địa bàn các huyện Yên Sơn, Hàm Yên, TP Tuyên Quang). Năm 2018, mở rộng liên kết, hợp tác sản xuất trâu, lợn an toàn sinh học lên 5000 con. Công ty CP Lebio (Hà Nội) là đơn vị tư vấn, cung cấp kỹ thuật, thức ăn VSATTP trong chăn nuôi, trồng trọt…

Vũ Ngọc Tuyên

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang

 
   
Scroll