Đang Online:
1.630

Đã truy cập:
73.807.759
Liên hệ TT KNQG

Bình Định: Phát huy vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 25/12/2017 10:55

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với xây dựng Nông thôn mới được Hội Nông dân xã Cát Hanh, huyện Phù Cát chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua, Hội Nông dân xã Cát Hanh đã phát động mạnh mẽ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền vững đến 100% chi hội trên địa bàn gắn với xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung phong phú, thiết thực. Trong đó, việc làm đầu tiên mà Hội Nông dân xã Cát Hanh thực hiện là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; về vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, các lớp tập huấn, Hội đều lồng ghép tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động; nhiều cán bộ, hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Để thúc đẩy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, Hội Nông dân xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, động viên hội viên nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa khoa học kỷ thuật vào sản xuất, đầu tư có trọng điểm, phù hợp với thực tế của hộ gia đình. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện để bà con tiếp cận được nguồn vốn vay đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi.

Đến nay, Hội có 4 tổ tiết kiệm vay vốn, với 111 hộ được vay vốn, tổng dư nợ đạt trên 4 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số vốn trên 200 triệu đồng cho 12 hộ vay đầu tư vào chăn nuôi bò lai, làm bún bánh... góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Vận động hội viên mạnh dạn chuyển đổi các loại cây cho giá trị thấp sang trồng các loại cây phù hợp cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường; chuyển từ sản xuất 3 vụ lúa/ năm sang 2 vụ đối với chân ruộng sản xuất 3 vụ lúa kém hiệu quả hoặc chuyển sang sản xuất 2 lúa 1 màu đem lại hiệu quả kinh tế cao gấp 2 lần so trồng lúa trước đây.Ngoài ra, Hội Nông dân xã còn tổ chức cho hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, giúp hội viên thoát nghèo. Đến nay, toàn xã có 1.850 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Điển hình như nông dân Phạm Anh Thạch, ở thôn Vĩnh Long là hộ nông dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi của xã với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng, đặc biệt được vay vốn nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH để nuôi bò sinh sản và gia cầm. Hiện tại, gia đình ông có trên 30 ha cây lâm nghiệp và cây ăn quả trong đó gồm Bạch đàn, Keo lá tràm, Keo lai, xoài Cát Hòa Lộc. Hiện nay đàn bò của gia đình tôi đã lên đến 08 bò lai sinh sản, ngoài ra tôi còn nuôi heo với số lượng 5 con heo sinh sản và 30 gà mái đẻ. Mỗi năm thu nhập bình quân 520 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn luôn tích cực đem những kinh nghiệm của mình chia sẻ với người dân địa phương, giúp đỡ bà con cùng nhau phát triển kinh tế.

Nông dân Phạm Ngọc Thạch đang chăm sóc rừng keo

Để phong trào thi đua được thực hiện có hiệu quả, Hội Nông dân xã đã chỉ đạo các chi hội trong toàn xã đẩy mạnh và đổi mới công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển; hướng dẫn nông dân phát triển các loại hình và đối tượng sản xuất, kinh doanh phù hợp gắn với hỗ trợ về vốn, vật tư; có kế hoạch đào tạo nghề cho nông dân để không ngừng nâng cao trình độ sản xuất thâm canh, kiến thức quản lý kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết quả phối hợp vận động nông dân thắp sáng 9 km điện đường với số tiền nông dân đóng góp 62 triệu, vận động hội viên nông dân hiến 5.343 m2 đất và đóng góp hơn 980 triệu đồng cùng nhiều cây cối hoa màu để xây dựng 5.700 m tuyến đổ đường cấp phối, bê tông hóa 17 km, nâng đến nay toàn xã có 57,3Km đường bê tông và 3,262 km kênh mương nội đồng và nhiều công trình thiết chế văn hóa khác.

Ông Lê Văn Thạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Hanh cho biết phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới như sau: “Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và giảm nghèo bền”; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn, kênh mương thuỷ lợi và các công trình phúc lợi xã hội”.

Với những cách làm thiết thực, sáng tạo trong thời gian qua, các cấp Hội nông dân xã đã khơi dậy và phát huy tiềm năng của hội viên, nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Lương Ngọc Tấn

Hội Nông dân huyện Phù Cát, Bình Định

 
   
Scroll