Đang Online:
2.567

Đã truy cập:
77.596.614
Liên hệ TT KNQG

Cao Bằng: Tập huấn cho cán bộ xã làm công tác xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 11/11/2016 11:42
Cao Bằng: Tập huấn cho cán bộ xã làm công tác xây dựng nông thôn mới Quang cảnh lớp tập huấn

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2016, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng tổ chức 14 lớp tập huấn về: “Nâng cao năng lực làm chủ đầu tư cấp xã”; “Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai luật đầu tư công, luật đấu thầu, luật xây dựng cho cán bộ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2016”.

Hơn 700 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính xây dựng và cán bộ tài chính kế toán của 177/177 xã xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh tham dự tập huấn.

Các lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý đầu tư công trình hạ tầng tại địa phương áp dụng theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành quy định về cơ chế thực hiện đầu tư công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn thực hiện luật đầu tư công số 49/2014/QH13, quản lý dự án đầu tư cấp xã, hướng dẫn lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13…. Trong quá trình tập huấn, các giảng viên đều dành quỹ thời gian nhất định để trao đổi với học viên về những vấn đề phát sinh từ thực tế trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Các lớp tập huấn đã trang bị kiến thức và kỹ năng cho cán bộ cơ sở - những hạt nhân nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ đó góp phần chung vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Văn Thọ

Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Cao Bằng

 
   
Scroll