Đang Online:
2.536

Đã truy cập:
77.413.442
Liên hệ TT KNQG

Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp

Cập nhật: 11/05/2017 14:16

Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

Đồng thời ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn; Bộ Nông nghiệp&PTNT tổ chức cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp.

Nội dung các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi tập trung phản ánh:

- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;

- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình trong phòng trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp;

Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 4 loại hình báo chí: báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử

- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung…

- Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút

- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài…).

Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2017.

Ngày nhận các tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.

Chi tiết về kế hoạch cuộc thi xem tại đây

BBT (gt)

 
   
Scroll