Đang Online:
1.248

Đã truy cập:
102.663.233
Liên hệ TT KNQG

Điện Biên: Xã Noong Hẹt về đích xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 01/06/2017 14:02
Điện Biên: Xã Noong Hẹt về đích xây dựng nông thôn mới Lãnh đạo huyện Điện Biên đọc quyết định công bố xã Noong Hẹt đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/5/2017, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Huyện Điện Biên được chọn là huyện điểm chung tay xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua tổ chức rà soát đánh giá thực trạng, huyện đã đôn đốc các xã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã và Ban phát triển thôn, bản. Đến nay, toàn huyện có tất cả 25/25 xã đã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã. Ngoài Thanh Chăn là  một trong 11 xã được Ban Bí thư Trung ương lựa chọn xây dựng mô hình điểm trong toàn quốc. Huyện lựa chọn 6 xã để triển khai điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015, đó là: Noong Hẹt, Thanh Xương, Thanh An, Thanh Hưng, Thanh Yên và Mường Phăng.

Lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện Điện Biên đã xác định rõ: Đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm thì tất cả các lĩnh vực từ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch đều có quy hoạch cụ thể, chi tiết. Phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhưng huyện Điện Biên cũng xác định những khó khăn, thách thức trong tiến trình xây dựng nông thôn mới của huyện không phải là nhỏ. Là một huyện miền núi biên giới có nhiều xã đặc biệt khó khăn; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hộ còn thấp, nhất là các xã vùng ngoài; tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao; chất lượng nguồn nhân lực thấp, nhiều hộ chưa ứng dụng được KHKT vào sản xuất; dịch bệnh gia súc gia cầm xảy ra nhiều làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của toàn huyện. Lao động nông nghiệp trên địa bàn huyện chiếm trên 70%, thu nhập của các hộ dân vùng nông thôn còn thấp; địa hình chia cắt, phức tạp; đường giao thông liên xã chưa được cứng hóa, đường liên thôn bản dài; ruộng đất manh mún nhỏ lẻ… đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.  

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, đến tháng 11/2016, xã Noong Hẹt đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Kinh tế - xã hội của xã Noong Hẹt tiếp tục có sự phát triển vượt bậc, kết cấu hạ tầng nông thôn được cấp trên quan tâm đầu tư, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn cấp cơ sở. Đặc biệt, trong những năm qua, thu nhập bình quân đầu người của xã Noong Hẹt tăng lên 3,9 lần (từ 5,6 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên trên 22,1 triệu đồng/người/năm năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,8% năm 2011 xuống còn 8% năm 2016. Trong tổng số trên 13,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM trong 5 năm qua, nhân dân xã Noong Hẹt đã đóng góp khoảng 2 tỷ đồng và trên 1.000 ngày công lao động. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và nâng cao năng lực hoạt động, tạo cho Noong Hẹt sức bật và sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Lò Văn Muôn - Phó bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên  ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Noong Hẹt đã đạt được. Để đạt được kết quả trên đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm, quyết liệt của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn xã; Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý từ xã đến thôn, bản phải thực sự bám sát cơ sở, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, vừa làm vừa điều chỉnh để đảm bảo cho phù hợp; chú trọng tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục từ cán bộ, đảng viên đến nhân dân trong xã; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí; phát huy và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở… Mặc dù đã đạt được danh hiệu xã đạt chuẩn NTM, nhưng Noong Hẹt vẫn còn một số hạn chế như: các giải pháp để đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững lâu dài còn hạn chế; việc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn xã vẫn còn là mục tiêu mà xã tiếp tục phải phấn đấu.

Qua thời gian thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới bộ mặt nông thôn của xã đã có phần khởi sắc. Nhân dân các dân tộc trong xã Noong Hẹt càng thêm đoàn kết vững tin vào đường lối chủ chương của đảng và sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương. Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Noong Hẹt; UBND huyện Điện Biên tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân.

Hoàng Khắc Tân

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Điện Biên

 
   
Scroll