Đang Online:
1.591

Đã truy cập:
73.808.533
Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Điểm sáng xây dựng thôn kiểu mẫu

Cập nhật: 11/04/2018 16:29
Lào Cai: Điểm sáng xây dựng thôn kiểu mẫu

Thôn Na Lo là thôn nằm cách trung tâm xã Tà Chải 1 km với 72 hộ dân và 309 khẩu gồm 5 dân tộc cùng chung sống. Na Lo là thôn luôn đi đầu trong phong trào thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM) và được Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chọn xây dựng thôn kiểu mẫu năm 2017.

Qua hơn một năm thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu, diện mạo thôn Na Lo có nhiều khởi sắc. Hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đời sống đa số nông dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Nhiều nét đẹp văn hóa được giữ vững và phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắc, đặc biệt đội ngũ cán bộ thôn bản được trẻ hóa. Nhiều chương trình dự án đã được đầu tư, triển khai trên địa bàn thôn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thôn từng ngày thay đổi.

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 15/15 tiêu chí, đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn Na Lo đạt 28 triệu đồng/người/năm. Số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên là 211/219 lao động. Nhân dân tập trung phát triển nhân rộng sản xuất rau an toàn, phát triển đàn ngựa và đàn lợn đen của địa phương… đảm bảo thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt và vượt mức quy định theo vùng. Mở rộng hợp tác xã sản xuất rau an toàn Na Lo, tập trung trồng các loại rau có hiệu quả kinh tế cao. Thôn có 05 hộ phát triển mô hình nhà du lịch cộng đồng hometays khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thôn phát triển kinh tế. Đường làng ngõ xóm thôn được nhân dân vệ sinh sạch sẽ theo định kỳ 1 lần/tuần như quét dọn, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường trong thôn. Không có tình trạng vứt rác nơi công cộng và những nơi trái quy định…

Công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng thôn kiểu mẫu trên địa thôn. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới là: xây dựng NTM làm cho thôn bản văn minh hơn, cuộc sống của nhân dân ấm no hạnh phúc hơn.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM của thôn Na Lo đã có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện. Tuy nhiên, nhân tố giúp chương trình thành công lớn nhất chính là người dân thôn Na Lo - những người luôn âm thầm lao động, ân thầm cống hiến vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lưu Thị Hòa

Trung tâm Khuyến nông Lào Cai

 
   
Scroll