Đang Online:
3.132

Đã truy cập:
76.690.431
Liên hệ TT KNQG
Điểm tin báo chí ngày 7 tháng 10 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 7 tháng 10 năm 2019

Cập nhật: 15:59 - 07/10/2019
Trong ngày 7/10/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 4 tháng 10 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 4 tháng 10 năm 2019

Cập nhật: 17:31 - 04/10/2019
Trong ngày 4/10/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Quảng Trị: Nuôi gà thịt trên đệm lót sinh học – mô hình hiệu quả và thân thiện môi trường

Quảng Trị: Nuôi gà thịt trên đệm lót sinh học – mô hình hiệu quả và thân thiện môi trường

Cập nhật: 11:29 - 04/10/2019
Đakrông là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong những huyện nghèo của tỉnh, đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số và người dân đi kinh tế mới, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với đặc điểm là huyện miền núi nên có diện tích đất đồi núi lớn, có nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi. Những năm qua, Trạm Khuyến nông huyện Đakrông đã triển khai nhiều mô hình hay, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng.
Điểm tin báo chí ngày 3 tháng 10 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 3 tháng 10 năm 2019

Cập nhật: 17:35 - 03/10/2019
Trong ngày 3/10/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 02 tháng 10 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 02 tháng 10 năm 2019

Cập nhật: 17:01 - 02/10/2019
Trong ngày 02/10/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 27 tháng 9 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 27 tháng 9 năm 2019

Cập nhật: 16:26 - 27/09/2019
Trong ngày 27/9/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 26 tháng 9 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 26 tháng 9 năm 2019

Cập nhật: 12:07 - 26/09/2019
Trong ngày 26/9/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 25 tháng 9 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 25 tháng 9 năm 2019

Cập nhật: 12:53 - 25/09/2019
Trong ngày 25/9/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 23 tháng 9 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 23 tháng 9 năm 2019

Cập nhật: 15:51 - 23/09/2019
Trong ngày 26/8/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 20 tháng 9 năm 2019

Điểm tin báo chí ngày 20 tháng 9 năm 2019

Cập nhật: 16:02 - 20/09/2019
Trong ngày 20/9/2019, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
trong tổng số: 91 trang
 
   
Scroll