Liên hệ TT KNQG
Điểm tin báo chí ngày 22 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 22 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 14:07 - 22/07/2021
Trong ngày 22/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021

Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021

Cập nhật: 09:37 - 22/07/2021
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật, vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 đến nay cả nước đã gieo trồng được trên 3.242 ngàn ha lúa (trong đó: Bắc Bộ gần 714 ngàn ha, Bắc Trung Bộ gần 310 ngàn ha, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trên 332 ngàn ha; Nam Bộ gần 1.887 ngàn ha).
Điểm tin báo chí ngày 21 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 21 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 13:31 - 21/07/2021
Trong ngày 21/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 20 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 20 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 14:32 - 20/07/2021
Trong ngày 20/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 16 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 16 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 15:12 - 16/07/2021
Trong ngày 16/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 15 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 15 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 17:01 - 15/07/2021
Trong ngày 15/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 14 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 14 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 17:02 - 14/07/2021
Trong ngày 14/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 13 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 13 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 13:41 - 13/07/2021
Trong ngày 13/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 12 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 12 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 15:49 - 12/07/2021
Trong ngày 12/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
Điểm tin báo chí ngày 09 tháng 7 năm 2021

Điểm tin báo chí ngày 09 tháng 7 năm 2021

Cập nhật: 16:39 - 09/07/2021
Trong ngày 09/7/2021, trên các báo Nông nghiệp Việt Nam, Nông thôn ngày nay có các tin, bài phản ánh những thông tin nổi bật và thông tin liên quan đến công tác khuyến nông như sau:
trong tổng số: 106 trang
 
   
Scroll