Membership Membership:
Latest New User Latest: Huy Thuấn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 13
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Khoai lang lên ngôi

Vụ xuân hè 2017 tổng diện tích cây khoai lang trên địa bàn huyện Thanh Miện - Hải Dương đã lên tới trên 100 ha. Cây trồng này đã và đang được nhân rộng là nhờ vào hiệu quả kinh tế mang lại cho nông...

Scroll