Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 16
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Hà Nam: Dự án xây dựng mô hình thâm canh bưởi Diễn theo VIETGAP

Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, một số xã của tỉnh Hà Nam đã xây dựng được vùng trồng bưởi, vải và ổi tập trung, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn từ...

 
   
Scroll