Đang Online:
1.996

Đã truy cập:
106.544.038
Liên hệ TT KNQG

Thông báo 2700/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2015-2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2016 các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên"

Cập nhật: 11/04/2016 14:53

Ngày 17/3/2016 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2015-2016, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2016 các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNTT Lê Quốc Doanh và ông Nguyễn Đức Hòa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận Hội nghị như sau:

 1. Về thực hiện vụ đông xuân 2015 - 2016

Vụ đông xuân 2015 - 2016 cả nước tiếp tục bị ảnh hưởng của El-Nino gây hạn hán xâm nhập mặn, trong đó có các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) và Tây Nguyên; đặc biệt hạn hán thiếu nước nghiêm trọng ở 3 tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Tuy nhiên, nhờ sự tích cực tập trung chỉ đạo kịp thời của các cơ quan Bộ, Ngành và các địa phương nên đã giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Các địa phương đã rà soát diện tích sản xuất lúa, giảm diện tích gieo trồng trên 20 ngàn ha để tránh thiệt hại ở những vùng hoàn toàn không có nước tưới tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

- Những vùng có đủ nguồn nước cho sản xuất đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật thâm canh, cây trồng sinh trưởng và phát triển khá tốt, dự báo năng suất lúa trung bình vẫn đạt trên 62 tạ/ha.

- Thực hiện khuyến cáo của Cục Trồng trọt, các địa phương chủ động điều chỉnh lịch thời vụ gieo trồng né hạn cho lúa và các cây trồng khác; đã chỉ đạo chuyển đổi cây trồng gần 14 ngàn ha trên đất trồng lúa khó khăn nước tưới sang cây trồng phù hợp có hiệu quả cao, mang lại giá trị và lợi ích kinh tế cho người dân.

Hiện nay, lúa đông xuân đã thu hoạch trà đầu, phần lớn diện tích còn lại đang ở thời kỳ trỗ đến vào chắc là những giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến năng suất lúa; do vậy, yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo mọi biện pháp bảo vệ lúa đông xuân. Chú ý tính toán kỹ lượng nước cần thiết cho từng trà lúa để đảm bảo lúa không thiếu nước thời kỳ này, đồng thời tiết kiệm nước chuẩn bị vụ hè thu, mùa 2016.

2. Về triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2016

Hiện tượng El-Nino còn tiếp tục đến giữa năm 2016, dự báo tình hình hạn vẫn còn kéo dài và xảy ra trên diện rộng, vì vậy cần tập trung ngay bây giờ các biện pháp cho sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2016 ứng phó tình hình hạn hán.

a. Đối với các địa phương vùng DHNTB và Tây Nguyên

- Tiếp tục tập trung quyết liệt và liên tục công tác chỉ đạo sản xuất và phòng chống hạn;

- Tăng cường các biện pháp thông tin tình hình hạn hán nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm nước, quản lý sử dụng và khai thác nguồn nước hiệu quả, tránh lãng phí;

- Xây dựng phương án sản xuất vụ hè thu, vụ mùa cụ thể cho từng tiểu vùng, từng cánh đồng dựa trên khả năng cung cấp nước tưới; xây dựng khung thời vụ hợp lý và khuyến cáo cơ cấu giống ngắn ngày, chất lượng cao, chống chịu hạn khá:

+ Vùng tập trung chủ động được nguồn nước: Cần đầu tư thâm canh cao để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất;

+ Vùng bấp bênh về nguồn nước sản xuất thiếu an toàn cần áp dụng các giải pháp điều chỉnh lịch thời vụ để né tránh hạn đầu vụ, mưa lũ cuối vụ; dùng giống ngắn và cực ngắn ngày, giống có khả năng chịu hạn cao. Áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm, khô ướt xen kẽ. Sử dụng hạt giống xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ theo phát động của Bộ Nông nghiệp và PTNT (lúa thuần gieo từ 80 - 100 kg/ha, lúa lai gieo từ 40 - 50 kg/ha);

+ Vùng không đảm bảo nguồn nước tưới, cần rà soát và lập phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm thiểu sử dụng nước trong điều kiện khó khăn, ổn định sản xuất cho nông dân;

+ Những vùng hoàn toàn không có khả năng tưới, không khai thác được nguồn tưới cần phải thông báo rõ cho nhân dân biết, chỉ xuống giống khi có mưa và đủ nguồn nước để tránh thiệt hại.

-     Đối với cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, đặc biệt là cà phê, tiêu ở Tây Nguyên tiếp tục tập trung chỉ đạo chống hạn, phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm không để lây lan diện rộng.

b. Đối với Cục Trồng trọt

- Chủ trì cùng Tổng cục Thủy Lợi và phối hợp với các tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng vùng, có phương án cụ thể, nhất là đối với các tỉnh hiện đang bị hạn gay gắt như Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hoà, có giải pháp chỉ đạo sản xuất và ứng phó hạn hán phù hợp;

- Phối hợp cùng Viện KHKTNN DHNTB xác định cây trồng chuyển đổi cụ thể cho từng vùng, kể cả cây ngắn ngày, cây dài ngày phù hợp, vùng luân canh lúa màu chuyển sang chuyên canh cây trồng cạn. Xác định thời vụ gieo trồng cụ thể cho từng vùng, xây dựng hoàn chỉnh gói kỹ thuật sản xuất lúa, màu để hướng dẫn nông dân thực hiện.

c. Đối với Cục Bảo vệ thực vật

- Phối hợp với các địa phương dự báo sâu bệnh gây hại để chủ động phòng trừ;

- Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh trên cây tiêu, cà phê, sắn, mía,... để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

d. Đối với Tổng cục Thủy lợi

- Rà soát, kiểm tra tình hình nguồn nước ở các địa phương, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam điều tiết các hồ thủy điện xả nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Xây dựng lịch xả nước cụ thể cho từng vùng, vận hành hệ thống thủy lợi, thủy điện liên hồ hiệu quả thiết thực tránh lãng phí nước;

- Tiếp tục phổ biến rộng rãi tưới tiết kiệm cho từng loại cây trồng;

- Tổng hợp tình hình thiệt hại do hạn hán toàn vùng để báo cáo Bộ, trình Chính phủ xem xét hỗ trợ kịp thời cho nông dân vùng bị hạn hán và hỗ trợ các địa phương kinh phí chống hạn kịp thời.

đ. Đối với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

- Phối hợp với các Viện nghiên cứu tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả cao, các mô hình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững; phối hợp các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nông dân học tập làm theo;

- Phổ biến các biện pháp kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm chi phí sản xuất.

e. Đối với các Viện nghiên cứu

Viện KHKTNN DHNTB, Viện KHKTNLN Tây Nguyên, Viện KHKTNN miền Nam, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tiếp tục nghiên cứu những tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, chuyển đổi cây trồng, hoàn thiện công nghệ tưới tiêt kiệm đối với từng loại cây trồng đáp ứng được tình hình hiện nay và cả những nghiên cứu dài hạn để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu.

BBT (gt)

 
   
Scroll