Liên hệ TT KNQG

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cập nhật: 01/06/2021 15:51

Xem nội dung Thông báo trong file đính kèm

 
   
Scroll