Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 2830/TB-BNN-VP về kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021 - 2022; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2022 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Cập nhật: 16/05/2022 11:02

Xem nội dung Thông báo tại đây

 

 
   
Scroll