Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 4294/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo

Cập nhật: 13/07/2021 10:38

Ngày 06 tháng 7 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn về phát triển hợp tác xã nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận.

Ngày 9/7/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo số 4294/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam về xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo.

Xem nội dung Thông báo tại đây

Các tin khác
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại “Hội nghị toàn quốc về thúc đẩy công tác chế biến và phát triển thị trường nông sản năm 2021” - (07/07/2021 15:41) Thông báo 3721/TB-BNN-Vp ngày 17/6/2021 về Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị trực tuyến “Sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định hướng vụ Đông 2021 các tỉnh phía Bắc” - (18/06/2021 09:59) Quyết định Phê duyệt Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn từ năm 2021-2023 - (04/06/2021 15:37) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (02/06/2021 16:58) Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông Xuân 2020 - 2021; triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa 2021 các tỉnh, thành Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - (01/06/2021 15:51) Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại buổi làm việc với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - (26/05/2021 10:01) Kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2020 – 2021 tại Nam Bộ - (14/05/2021 09:11) Công văn 818/BVTV-TV về phòng chống sinh vật gây hại cây trồng cuối vụ Đông Xuân - (04/05/2021 13:45)
 
   
Scroll