Đang Online:
2.117

Đã truy cập:
76.674.274
Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 5716/TB-BNN-VP: Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành chăn nuôi

Cập nhật: 24/07/2017 10:01

Toàn văn thông báo như sau:


 
   
Scroll