Membership Membership:
Latest New User Latest: Van Quynh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 16
People Online People Online:
Visitors Đang online: 2851
Members Thành viên: 0
Total Tổng số: 39.517.900
Online Now Online Now:
Liên hệ TT KNQG

Phú Yên: Sơ kết mô hình trồng thâm canh cây bưởi theo GAP

Năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Tây Hòa (Phú Yên) triển khai mô hình trồng thâm canh bưởi theo GAP. Mô hình thực hiện trong 4 năm (2018-2021) trên diện tích 03 ha với 04 hộ nông dân tại thôn Sơn...

 
   
Scroll