Liên hệ TT KNQG
Định mức chi và nội dung chi các hoạt động khuyến nông thường xuyên (TTTT và ĐTHL)

Định mức chi và nội dung chi các hoạt động khuyến nông thường xuyên (TTTT và ĐTHL)

Cập nhật: 10:19 - 05/05/2014
Ngày 5/5/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BNN-TC quy định tạm thời nội dung, mức hỗ trợ và mức chi cho các hoạt động khuyến nông sử dụng nguồn ngân sách Trung ương, chi tiết theo Phụ lục đính kèm
Định mức xây dựng cho mô hình chăn nuôi

Định mức xây dựng cho mô hình chăn nuôi

Cập nhật: 10:45 - 17/01/2014
Ngày 09/01/2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành tạm thời các định mức kỹ thuật áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông trung ương lĩnh vực Chăn nuôi...
Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến nông trồng trọt

Cập nhật: 11:17 - 17/11/2011
Các định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho mô hình khuyến nông trong lĩnh vực trồng trọt
Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến lâm

Cập nhật: 10:38 - 17/11/2011
Định mức áp dụng tạp thời cho các chương trình/ dự án khuyến lâm theo Quyết định số 4227/QĐ/BNN-KHCN...
Định mức cho mô hình khuyến ngư

Định mức cho mô hình khuyến ngư

Cập nhật: 10:20 - 17/11/2011
Định mức tạm thời áp dụng cho mô hình khuyến ngư theo Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/10/2008
Định mức xây dựng cho mô hình khuyến công

Định mức xây dựng cho mô hình khuyến công

Cập nhật: 08:41 - 22/08/2011
- Định mức xây dựng cho mô hình tưới nước cho cây trồng cạn bằng biện pháp tưới phun mưa
trong tổng số: 1 trang
 
   
Scroll