Đang Online:
406

Đã truy cập:
65.226.815
Liên hệ TT KNQG

Quyết định 3661/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên

Cập nhật: 26/09/2018 11:07

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ KH,CN và MT, Vụ TC, Giám đốc TTKNQG; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ TCCB; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Quyết định ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên...

 

Tải Nội dung Quy chế Quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên tại đây

Tải mẫu các Phụ lục kèm theo Quy chế tại đây

 
   
Scroll