Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 6849/TB-BNN-HTQT Ý kiến của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh về việc triển khai các giải pháp đối với việc Thái Lan triển khai các biện pháp tăng cường xuất khẩu gạo, cạnh tranh với Việt Nam trong thời gian tới đây

Cập nhật: 14/10/2020 14:50

Xem nội dung Thông báo trong file đính kèm
 
   
Scroll