Đang Online:
1.784

Đã truy cập:
103.321.071
Liên hệ TT KNQG

Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị cung cấp thông tin ký hợp đồng khuyến nông năm 2016

Cập nhật: 27/01/2016 17:06

Ngày 26/1/2016, Phòng Kế hoạch Tài chính – Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/ thành phố; Các đơn vị tham gia hoạt động Khuyến nông Trung ương cung cấp thông tin ký hợp đồng khuyến nông năm 2016

Để chuẩn bị cho việc ký hợp đồng, triển khai thực hiện kế hoạch khuyến nông năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm khuyến nông (Khuyến nông khuyến ngư) các tỉnh/thành phố cung cấp thông tin như sau:

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tài khoản số:

Mở tại:

Mã số sử dụng ngân sách:

Mã số thuế:

Cấp Ngân sách:

Lưu ý:

- Các đơn vị sử dụng Tài khoản tiền gửi tại KBNN. Đối với tài khoản 3711: Số hiệu tài khoản là: 3711. cấp ngân sách. Mã ĐVQHNS).

-  Đối với trường hợp đơn vị đề nghị sử dụng tài khoản 3713 hoặc Tài khoản tại Ngân hàng thương mại phải có ý kiến của Kho bạc NN tại nơi giao dịch về việc không mở được tài khoản 3711.

Các đơn vị gửi thông tin về Trung tâm KNQG trước ngày 02/02/2016 theo địa chỉ sau:

Phòng Kế hoạch tài chính: email: taichinhknqg@gmail.com

Fax: 043 728 2487

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.       

 
   
Scroll