Liên hệ TT KNQG

Thông báo số 7005/TB-BNN-VP Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cuộc họp giao ban công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 8, 9 và kế hoạch trọng tâm cuối năm 2020

Cập nhật: 14/10/2020 15:26

Xem nội dung Thông báo trong file đính kèm
 
   
Scroll