Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn 150/KN-KHTC về việc đề xuất Dự án KNTW thực hiện từ năm 2020.

Cập nhật: 03/04/2019 13:21

Thực hiện Quyết định số 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (KNQG) đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh/ thành phố; các đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông căn cứ Chương trình Khuyến nông TW, Đề án Tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và PTNT, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nhu cầu thực tiễn của sản xuất đề xuất Dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện từ năm 2020 (tải mẫu tại đây).

Văn bản đề xuất Dự án Khuyến nông Trung ương đề nghị gửi về Trung tâm KNQG trước ngày 10/5/2019 theo địa chỉ:

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia   

Địa chỉ: số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và file điện tử qua địa chỉ email: khuyennongvn@mard.gov.vn/ taichinhknqg@gmail.com.

Mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.

Q. GIÁM ĐỐC 

Trần Văn Khởi

(Đã ký)

 
   
Scroll