Đang Online:
1.587

Đã truy cập:
77.489.355
Liên hệ TT KNQG

TTKNQG: Công văn số 1063/KN-TCHC về việc cung cấp thông tin của hệ thống khuyến nông Việt Nam

Cập nhật: 02/12/2016 10:18

Ngày 30/11/2016, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 1063/KN-TCHC gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố về việc cung cấp thông tin của hệ thống khuyến nông Việt Nam

Để thuận lợi trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin trong hệ thống khuyến nông Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố cung cấp các thông tin về Ban lãnh đạo, các phòng ban của đơn vị, hệ thống khuyến nông cấp huyện trong tỉnh, thành phố theo mẫu tại phụ lục đính kèm công văn này.

Đề nghị các đơn vị làm trên file word, phông chữ Times New roman, cỡ chữ 13 và gửi về Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trước ngày 15/12/2016 theo địa chỉ email: tthlknqg@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn.

Q. GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khởi 

(Đã ký)

Tải Mẫu thông tin hệ thống khuyến nông tại đây

 
   
Scroll