Liên hệ TT KNQG
TTKNQG: Công văn số 1164 /KN-KHTH về báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013

TTKNQG: Công văn số 1164 /KN-KHTH về báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013

Cập nhật: 15:05 - 02/12/2013
Ngày 29/11/2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 1164 /KN-KHTH gửi Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh/thành phố về báo cáo tổng kết khuyến nông và số liệu thống kê khuyến nông năm 2013
TTKNQG: Quyết định số 387/QĐ-KN-KHTH về việc phân công Lãnh đạo Trung tâm

TTKNQG: Quyết định số 387/QĐ-KN-KHTH về việc phân công Lãnh đạo Trung tâm

Cập nhật: 15:33 - 28/11/2013
Ngày 25/11/2013, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành quyết định số 387/QĐ-KN-KHTH về việc phân công Lãnh đạo Trung tâm
TTKNQG: Công văn số 1126/KN-KHTH thông báo lịch nghiệm thu, quyết toán năm 2013

TTKNQG: Công văn số 1126/KN-KHTH thông báo lịch nghiệm thu, quyết toán năm 2013

Cập nhật: 08:51 - 26/11/2013
Ngày 25/11/2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia có công văn số 1126/KN-KHTH gửi các đơn vị ký hợp đồng triển khai thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trung ương do Trung tâm chủ trì và quản lý về lịch nghiệm thu, quyết toán năm 2013
Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 22)

Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 22)

Cập nhật: 10:06 - 24/10/2013
Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
TTKNQG: Công văn số 983/KN-CGTBKT về hướng dẫn lập biên bản thiệt hại

TTKNQG: Công văn số 983/KN-CGTBKT về hướng dẫn lập biên bản thiệt hại

Cập nhật: 10:35 - 17/10/2013
Ngày 9/10/2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ban hành công văn số 983/KN-CGTBKT hướng dẫn các đơn vị thực hiện dự án khuyến nông trung ương lập biên bản thiệt hại
TTKNQG: Công văn số 959/KN- ĐTHL về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện TOT năm 2013

TTKNQG: Công văn số 959/KN- ĐTHL về việc nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện TOT năm 2013

Cập nhật: 15:40 - 10/10/2013
Ngày 4/10/2013, TTKNQG có công văn số 959/KN- ĐTHL gửi Trung tâm Khuyến nông các tỉnh về nghiệm thu chương trình đào tạo huấn luyện TOT năm 2013
TTKNQG: Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 21)

TTKNQG: Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 21)

Cập nhật: 10:14 - 10/10/2013
Gói thầu số 21: "In ấn phẩm khuyến nông năm 2013".
Công văn 664/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2014

Công văn 664/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2014

Cập nhật: 17:07 - 27/08/2013
Ngày 24/7/2014, TTKNQG ban hành công văn số 664/KN-ĐTHL về đăng ký chủ đề đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2014
Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 17)

Thông báo mời chào hàng (gói thầu số 17)

Cập nhật: 17:32 - 12/08/2013
Tên Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
TTKNQG: Công văn  721/KN-TTTT đăng ký nhu cầu TTTT khuyến nông năm 2014

TTKNQG: Công văn 721/KN-TTTT đăng ký nhu cầu TTTT khuyến nông năm 2014

Cập nhật: 08:00 - 09/08/2013
Ngày 09/8/2013, TTKNQG có công văn số 721/KN-TTTT gửi Trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành phố yêu cầu đăng ký nhu cầu TTTT khuyến nông năm 2014
trong tổng số: 12 trang
Scroll