Liên hệ TT KNQG
Thông tư liên tịch 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012

Thông tư liên tịch 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012

Cập nhật: 11:13 - 15/12/2012
... của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thống hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
TTKNQG: Công văn số 1122/KN-ĐTHL về báo cáo kết quả thực hiện và  dự kiến chuyển số dư TC chương trình đào tạo nghề LĐNT năm 2012.

TTKNQG: Công văn số 1122/KN-ĐTHL về báo cáo kết quả thực hiện và dự kiến chuyển số dư TC chương trình đào tạo nghề LĐNT năm 2012.

Cập nhật: 13:33 - 06/12/2012
Thực hiện Quyết định số 2217/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/9/2012 về việc phê duyệt đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012;
Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2012

Cập nhật: 10:36 - 24/08/2012
Ngày 3/8/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012 triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì hội nghị. Ngày 15/8/2012 Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 3948/TB-BNN-VP về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát.
Thông tư liên tịch 128 /2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư liên tịch 128 /2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Cập nhật: 11:10 - 10/08/2012
Về việc sửa đổi, bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch số 112 2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày của 30/7/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án ”Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 15:32 - 25/05/2012
Ngày 11/4/2012, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã phê duyệt Quyết định 539/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Bộ NN&PTNT: Công văn số 1105/BNN-TCCB về chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Bộ NN&PTNT: Công văn số 1105/BNN-TCCB về chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Cập nhật: 09:46 - 20/04/2012
Thực hiện Công văn số 964/LĐTBXH-KHTC, ngày 04/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn, ngày 18/04/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Theo đó, Bộ yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương, chủ động thực hiện một số nội dung liên quan.
Công văn số 964/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn

Công văn số 964/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn

Cập nhật: 09:38 - 11/04/2012
Ngày 4/4/2012, Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành công văn số 964/LĐTBXH-KHTC về thực hiện Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó kế hoạch, kinh phí dạy nghề nông nghiệp được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố thực hiện...
Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 2/12/2012 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội

Quyết định số 1582/QĐ-LĐTBXH ngày 2/12/2012 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội

Cập nhật: 09:43 - 04/04/2012
về việc ban hành một số chỉ tiêu giám sá, đánh giá thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo quyết định 1956/QĐ-TTG ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Cập nhật: 09:44 - 22/08/2011
Ngày 15 tháng 4 năm 2011, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, qua mạng trực tuyến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
Quyết định 475 /QĐ-LĐTBXH ngày 7/4/2011 về việc Phê duyệt danh sách các tỉnh, thành phố được lựa chọn để chỉ đạo điểm triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 475 /QĐ-LĐTBXH ngày 7/4/2011 về việc Phê duyệt danh sách các tỉnh, thành phố được lựa chọn để chỉ đạo điểm triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật: 09:44 - 22/08/2011
Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được lựa chọn để chỉ đạo điểm triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.
trong tổng số: 2 trang
 
   
Scroll