Đang Online:
2.100

Đã truy cập:
76.674.717
Liên hệ TT KNQG

Cần Thơ: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ hạt giống lúa xác nhận 1

Cập nhật: 13/06/2019 12:21

Nâng cao diện tích sử dụng hạt giống lúa xác nhận trong sản xuất đại trà, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả cao tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là mục tiêu của việc “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ hạt giống lúa xác nhận 1 tại các tỉnh vùng ĐBSCL”

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Thành phố Cần Thơ đã ký kết hợp đồng thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ hạt giống lúa xác nhận 1 tại các tỉnh vùng ĐBSCL” giai đoạn 2018 – 2020. Mô hình được thực hiện tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, với quy mô 20 ha/năm. Chủng loại giống thực hiện là giống OM5451 cấp nguyên chủng, do Viện Lúa ĐBSCL cung cấp.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng và phát triển mô hình liên kết giữa các nhóm nông dân trong nông hộ, nhóm nông hộ với doanh nghiệp, trong sản xuất và tiêu thụ hạt giống xác nhận 1 của một số giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, từ đó nâng cao diện tích sử dụng hạt giống xác nhận trong sản xuất đại trà, góp phần tăng năng suất, hiệu quả sản xuất lúa tại các tỉnh ĐBSCL; nâng cao kỹ năng sản xuất hạt giống và nhận thức của người dân về sử dụng giống lúa xác nhận.

Để triển khai dự án, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Cờ Đỏ, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, lựa chọn ra 25 hộ nông dân có kinh nghiệm trồng lúa trên địa bàn xã tham gia mô hình.

Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% hạt giống lúa cấp nguyên chủng, 30% vật tư phân bón; được nhà nước hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất; được cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc từ khi gieo sạ đến khi kết thúc mô hình.

Bàn giao lúa giống cho các hộ tham gia mô hình

Bên cạnh những quyền lợi được hưởng, người dân tham gia mô hình phải cam kết có đầy đủ vốn đối ứng để triển khai dự án theo đúng yêu cầu (70% phân bón theo định mức của mô hình). Hộ tham gia chưa nhận nguồn hỗ trợ nào từ ngân sách nhà nước trong cùng một nội dung của dự án. Đầu tư đối ứng vật tư theo yêu cầu của dự án, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật và sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học tập, tham quan mô hình.

Mai Nam

Trung tâm Khuyến nông Cần Thơ

 
   
Scroll