Đang Online:
477

Đã truy cập:
42.150.801
Liên hệ TT KNQG

Giống lúa Kim Cương 111 thích hợp mở rộng sản xuất ở Hải Dương

Cập nhật: 10/10/2017 19:22

Với mục đích tạo ra vùng sản xuất tập trung “một vùng - một giống - một thời gian” theo Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 2016-2020”; Đồng thời, tiếp tục trình diễn giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt và chống chịu sâu bệnh đối với nông dân; Vụ mùa 2017, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương triển khai mô hình trình diễn vùng sản xuất lúa tập trung giống Kim Cương 111 tại xã An Thanh, huyện Thanh Hà với quy mô 10 ha, có 172 hộ tham gia.

Vụ mùa 2017 là vụ thứ ba liên tiếp Trung tâm Khuyến nông trình diễn giống lúa Kim Cương 111. Kết quả cho thấy giống lúa Kim Cương 111 là giống lúa ngắn ngày, cứng cây chống đổ tốt, lá cứng xanh bền, lá đòng đứng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt đặc biệt với bệnh bạc lá lúa, vàng lùn; khả năng sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh tập trung, tán lá gọn, trỗ tập trung, bông dài nhiều hạt, hạt dài, sáng quả. Năng suất đạt 66,7 tạ/ha.

Ngoài ra, việc cùng làm đất, cùng giống và gieo cấy cùng thời vụ cộng với việc chăm bón đúng kỹ thuật đã giúp việc điều tiết nước thuận tiện, thuận lợi trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, góp phần hạn chế sâu bệnh hại, tăng khả năng thụ phấn, thu hoạch tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức hội thảo tham quan mô hình. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đánh giá cao kết quả mô hình trình diễn vùng sản xuất tập trung “một vùng - một giống - một thời gian” với giống lúa Kim Cương 111. Các đại biểu nhất trí giống lúa Kim Cương 111 phù hợp ở trà lúa xuân muộn và mùa sớm, có tiềm năng về năng suất nên có thể mở rộng sản xuất tại Hải Dương.

Hội nghị tham quan mô hình

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll