Đang Online:
982

Đã truy cập:
71.526.346
Liên hệ TT KNQG

Nghệ An: Nhân rộng giống lúa thuần chất lượng cao Bắc Hương 9 tại Nam Đàn

Cập nhật: 21/05/2019 12:09

Nam Đàn là huyện đồng bằng bán sơn địa, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, trong đó lúa là cây trồng chính với diện tích sản xuất lúa vụ Xuân khoảng 6.600 - 6.800 ha. Thực hiện nghị định 35/2015/NĐ/CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong những năm qua, UBND huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) đã xây dựng các mô hình đưa các giống lúa năng suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với địa phương vào cơ cấu sản xuất.

Vụ Xuân năm 2019, UBND huyện Nam Đàn giao cho Trạm Khuyến nông huyện tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa Bắc Hương 9 với quy mô 74ha, tại xã Nam Kim.

Mục đích của mô hình là nhân rộng diện tích giống lúa mới, năng suất, chất lượng vào sản xuất, từ đó đánh giá kết quả để bổ sung vào cơ cấu giống lúa của xã, thay thế dần các giống lúa cũ có năng suất, chất lượng thấp hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Bắc Hương 9 là giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận giống Quốc gia theo Quyết định số 4685/QĐ-BNN-TT ngày 16/11/2017. Chiều cao cây trung bình 110cm, bền lá, cứng cây, ưa thâm canh, chống đổ khá, thích ứng rộng, chống chịu sâu bệnh khá, trung bình 280 bông/m2, 246 hạt chắc/bông, năng suất đạt từ 55 - 60 tạ/ha trong vụ Hè thu, vụ Xuân năng suất đạt 68 - 75 tạ/ha.

Ngay từ đầu vụ, Trạm Khuyến nông huyện Nam Đàn đã phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn các hộ tham gia mô hình. Qua thời gian theo dõi đánh giá như sau: Giống Bắc Hương 9 là giống lúa chất lượng, lần đầu được đưa vào trồng tại xã Hồng Long, trong vụ Hè Thu 2018, trên diện tích 30 ha và tiếp tục mở rộng lên 74 ha trong vụ Xuân 2019 tại xã Nam Kim. Đây là giống có bộ lá nhỏ, khả năng đẻ nhánh khỏe, trỗ tập trung và đều, tuy nhiên nhiễm đạo ôn, khô vằn nhẹ. Bên cạnh đó, Bắc Hương 9 là giống chịu thâm canh, khả năng thích ứng rộng, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, giúp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra sản phẩm an toàn và bảo vệ môi trường. Đặc biệt chất lượng gạo thơm ngon, dẻo vừa nên được bà con hưởng ứng cao.

Tham gia mô hình, bà con nông dân được hỗ trợ 50% về giống và 50% vật tư thiết yếu; được cán bộ chuyên môn tập huấn kỹ thuật và theo dõi chỉ đạo mô hình từ khi trồng cho đến thu hoạch. Sau 4 tháng thực hiện, mô hình đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, năng suất bình quân đạt 70,6 tạ/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 15 - 20% so với các giống khác.

Qua hội thảo tổng kết mô hình, bà con rất phấn khởi vì đã được tiếp cận với giống mới chịu thâm canh, ít sâu bệnh và năng suất cao. Đây là cơ sở để mô hình tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

                    Trần Thị Hoài Phương

                        Trạm Khuyến nông Nam Đàn- Nghệ An

 
   
Scroll