Liên hệ TT KNQG

Tiền Giang: Bàn giao giống tôm càng xanh toàn đực cho mô hình “Nuôi xen canh tôm càng xanh toàn đực – lúa”

Cập nhật: 24/07/2020 11:21
Hộ dân đang thả tôm giống trên ao nổi để ương giai đoạn 1

Từ nguồn kinh phí khuyến nông quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Dự án được triển khai trong 03 năm (từ 2019-2021) tại 5 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện dự án. Tại Tiền Giang, mô hình thực hiện có quy mô 8 ha với 5 hộ dân xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông tham gia. Nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 70% tôm giống, 70% thức ăn viên (do xã thực hiện mô hình thuộc vùng bãi ngang ven biển); được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi và hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất. Trước khi thực hiện, nông dân tham gia mô hình được dự tập huấn kỹ thuật, qua đó giúp các hộ nâng cao trình độ sản xuất theo hướng an toàn hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu như nắm vững kỹ thuật nuôi tôm càng xanh, kỹ thuật trồng lúa, hướng dẫn tính toán hiệu quả, năng suất cho mô hình; đồng thời hướng dẫn các hộ tham gia mô hình ghi nhật ký ao nuôi (thả giống, ương giống, quản lý, thu hoạch, chi phí sản xuất).

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đã bàn giao 160.000 con giống tôm càng xanh toàn đực cho 5 hộ dân tham gia mô hình. Cỡ tôm giống 13 mm/con.

Dự kiến mục tiêu đạt được của dự án là hiệu quả kinh tế của các hộ tham gia dự án tăng ít nhất 20% so với ngoài dự án; 100% hộ tham gia mô hình nắm bắt được toàn bộ quy trình có thể chủ động triển khai hoàn toàn và tư vấn giúp đỡ cho những hộ khác. Các chỉ tiêu ước đạt cụ thể như: Năng suất tôm càng xanh ≥ 480 kg/ha; năng suất lúa đạt ≥ 4 tấn/ha; tỷ lệ sống ≥ 60%, hệ số thức ăn 1,1; cỡ tôm thu hoạch ≥ 40 g/con.

Đây được xem là mô hình thích hợp cho vùng trồng lúa bị nhiễm mặn, góp phần tăng thu nhập trên cùng một diện tích và mang lại hiệu quả sản xuất bền vững trong tương lai vì tạo ra sản phẩm tôm và lúa an toàn do trong quá trình canh tác đã hạn chế được việc sử dụng phân và thuốc bảo vệ thực vật; góp phần tăng hiệu quả kinh tế và đảm bảo môi trường, phát triển bền vững và an sinh xã hội. Thông qua mô hình sẽ tổ chức các cuộc tham quan - hội thảo, sơ kết, đưa tin trên báo đài để làm cơ sở nhân rộng.

Phương Dung

Trung tâm Khuyến nông và DVNN Tiền Giang

 
   
Scroll