Đang Online:
755

Đã truy cập:
43.516.602
Liên hệ TT KNQG

Cán bộ khuyến nông tỉnh Hủa Phăn (Lào) tham quan học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp của Việt Nam

Cập nhật: 04/01/2018 09:46

Dự án “Xây dựng Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. Dự án do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai hợp phần là: hợp phần xây dựng và hợp phần tăng cường năng lực.

Trong khuôn khổ hợp phần tăng cường năng lực, từ ngày 24 – 29 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức để các cán bộ nông nghiệp của tỉnh Hủa Phăn, Lào tham quan học tập về khuyến nông và nông nghiệp tại đất nước Việt Nam.

Đoàn gồm 20 người là cán bộ, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở, cán bộ khuyến nông của 10 huyện trong tỉnh và nông dân chủ chốt tham gia mô hình khuyến nông. Đồng chí Kon-Thay-Kẹo-Na-Khon – Phó Giám đốc Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn

Đoàn đã thăm các mô hình khuyến nông, mô hình nông nghiệp tiên tiến, các công ty và hộ gia đình sản xuất giỏi tại 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa của Việt Nam.

Tại tỉnh Sơn La, đoàn đã làm việc với Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu và thăm các mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình trồng hoa và trồng chè.

Tại tỉnh Hòa Bình, đoàn thăm mô hình trồng bưởi tại Tân Lạc, mô hình trông cam tại Cao Phong, mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Thăm và làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Tại Thanh Hóa, đoàn đã thăm trang trại chăn nuôi bò của các hộ gia đình liên kết hợp tác với Công ty CP Giống gia súc Thanh Ninh (tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa), thăm và làm việc với Công ty.

Tại các địa điểm tham quan, đoàn đã tìm hiểu về các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng, các giống cây trồng, vật nuôi mới, có năng suất cao và coi đó làm những kiến thức quý báu, bổ ích để nghiên cứu áp dụng cho các địa phương của tỉnh Hủa Phăn.

Kết thúc đợt tham quan học tập, đoàn cán bộ nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn (Lào) cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã quan tâm, hỗ trợ cả về cơ sở vật chất, hoạt động xây dựng mô hình trình diễn, công tác đào tạo tập huấn và tham quan học tập hết sức bổ ích, thiết thực.

Đoàn cán bộ nông nghiệp nước Lào thăm và làm việc với Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình

Đoàn thăm mô hình trồng cam tại Cao Phong, Hòa Bình

Thăm mô hình trồng rau theo VietGAP tại Mộc Châu, Sơn La

Thăm kho bảo quản tinh Bò của Công ty CP Giống gia súc Thanh Ninh

Huy Thuấn - Đức Trung

 
   
Scroll