Đang Online:
799

Đã truy cập:
74.388.764
Liên hệ TT KNQG

Đào tạo giảng viên nguồn cho các lớp tập huấn về Thực hành tốt và An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm thương phẩm

Cập nhật: 26/07/2019 16:41

Từ ngày 20 -22/7/2019, Trung tâm Khuyến nông Hải Dương phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức khóa tập huấn TOT “Đào tạo giảng viên nguồn cho các lớp tập huấn về Thực hành tốt và An toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm thương phẩm” cho 20 cán bộ khuyến nông, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thương phẩm; được đi thăm quan thực tế mô hình nuôi gà thương phẩm tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh. Tại điểm tham quan, học viên được củng cố thêm những kiến thức đã trang bị trên lớp thông qua việc thực hiện thực hành tốt và an toàn sinh học của chủ gia trại. Học viên cũng được thực hành phun khử trùng và sử dụng một số loại vắc- xin cho gà, cách tiêm, chủng, vị trí tiêm….

Với kết quả thu được qua lớp tập huấn, các học viên sẽ trở thành những tập huấn viên, tuyên truyền viên mang thông tin đến những hộ chăn nuôi tại địa phương mình sinh sống và công tác.

Các học viên tham dự tập huấn chụp ảnh kỷ niệm

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll