Đang Online:
2.128

Đã truy cập:
59.896.954
Liên hệ TT KNQG

Hải Dương: Hoạt động bước đầu của hoạt động tư vấn khuyến nông

Cập nhật: 23/05/2018 12:52

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hải Dương tổ chức thí điểm 9 Hội nghị “Tư vấn khuyến nông” cho 345 đại biểu tham gia. Nội dung của các hội nghị tư vấn gồm 1 chuyên đề tổng hợp và 4 chuyên đề riêng biệt (nuôi cá nước ngọt; chăm sóc cây vải; chăm sóc cây nhãn; xây dựng nhà màng, nhà lưới và sản xuất một số cây trồng trong nhà màng, nhà lưới).

Việc tổ chức hội nghị tư vấn khuyến nông nhằm cung cấp kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân; Tư vấn, giải đáp trực tiếp các thắc mắc, những vấn đề gặp phải của các hộ nông dân trong sản xuất nông nghiệp; Thông tin giới thiệu các tiến bộ khoa học mới, các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, các cơ chế, chính sách trong sản xuất nông nghiệp.

Hội nghị Tư vấn khuyến nông chuyên đề tổng hợp

Hội nghị được thực hiện thông qua việc tư vấn viên giải đáp tại chỗ các câu hỏi (trực tiếp hoặc qua phiếu ghi câu hỏi) của nông dân. Qua đó, nông dân tham dự được trực tiếp trao đổi các kinh nghiệm, phương pháp làm ăn mới trong sản xuất nông nghiệp cũng như chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của mình. Tư vấn viên trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân thực hiện các thao tác thực tế tại vườn và ao nuôi (đối với các buổi tư vấn tại vườn, ao) để nông dân có thể thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất. Từ đó, các tư vấn viên cũng cần trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung tư vấn, có kỹ năng sư phạm tốt, phong cách tự tin, thái độ hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình, nội dung tư vấn thiết thực, gần gũi với nông dân, trong quá trình trao đổi.

Qua phiếu đánh giá về phần tư vấn, trả lời của tư vấn viên cho thấy 72,75% số phiếu đánh giá rất tốt, 27,25% số phiếu đánh giá tốt. Về phong cách phục vụ của Ban tổ chức, có 69,35%  số phiếu đánh giá rất tốt, 30,65% số phiếu đánh giá tốt.

Qua các hội nghị thí điểm, kết hợp với ý kiến của các đại biểu tham dự cho thấy hoạt động tư vấn khuyến nông thực sự rất cần thiết và hữu ích; đã giải đáp đúng những vướng mắc, nhu cầu cần giải quyết thực sự của các hộ sản xuất; đi vào đúng trọng tâm vấn đề, khó khăn đang gặp phải của nông dân.

Một buổi tư vấn khuyến nông tại vườn

Trần Cảnh

Trung tâm Khuyến nông Hải Dương

 
   
Scroll