Đang Online:
2.452

Đã truy cập:
68.016.854
Liên hệ TT KNQG

Lai Châu: Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông cơ sở

Cập nhật: 01/10/2018 16:06
Lai Châu: Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông cơ sở Các học viên chia nhóm thảo luận tại lớp tập huấn

Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp tỉnh, huyện, khuyến nông cơ sở và cộng tác viên khuyến nông về phương pháp khuyến nông và kỹ thuật chuyên ngành, năm 2018, Trung tâm Khuyến nông đã thực hiện 3 lớp tập huấn ToT về kỹ thuật nuôi cá lồng bè, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca, kỹ thuật cải tạo vườn tạp cho 90 lượt học viên tham gia.

Các chủ đề tập huấn được lựa chọn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Với phương pháp tập huấn có sự tham gia, lấy học viên làm trung tâm, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành thực tế, các học viên được trao đổi, thảo luận và trình bày trước lớp.

Học viên Vùi Văn Canh khuyến nông viên xã San Thàng, thành phố Lai Châu cho biết: “Qua lớp tập huấn đã giúp tôi nắm được các phương pháp kỹ năng trong hoạt động khuyến nông cũng như kiến thức về kỹ thuật cải tạo vườn tạp… Tôi mong muốn được tham dự nhiều lớp tập huấn ToT nữa để giúp bản thân nâng cao năng lực, có thể làm tốt công tác khuyến nông”.

Qua các lớp tập huấn ToT đã giúp cho các cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và cộng tác viên khuyến nông nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ góp phần phục vụ tốt trong công tác khuyến nông tại địa phương./.

Hữu Phúc

Trung tâm Khuyến nông Lai Châu

 
   
Scroll