Đang Online:
164

Đã truy cập:
41.395.227
Liên hệ TT KNQG

Lai Châu: Thông tin đào tạo - cầu nối đưa khoa học đến với người dân

Cập nhật: 13/01/2017 15:13
Lai Châu: Thông tin đào tạo - cầu nối đưa khoa học đến với người dân Quang cảnh Phiên chợ giống cây ăn quả

Xác định công tác thông tin đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Lai Châu đã đổi mới, tăng cường nội dung, số lượng, chất lượng các chuyên mục, tin bài, nội dung tập huấn nhằm đưa thông tin khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp đến với đông đảo người dân.

Trong năm 2016, Trung tâm đã xây dựng, in ấn và cấp phát 5 số bản tin khuyến nông với số lượng 3.250 cuốn, gửi đến các xã, phường trong tỉnh để thông tin chủ trương, chính sách, giới thiệu các tiến bộ KHKT, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, các gương điển hình tiên tiến. Xây dựng, in ấn, cấp phát 5 loại tờ rơi về kỹ thuật trồng cây ăn quả và tổ chức thành công 3 phiên chợ giống cây ăn quả tại 3 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ để giới thiệu và tư vấn hướng dẫn người dân các giống cây ăn quả chất lượng, các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Công tác đào tạo, tập huấn, tham quan, hội thảo được tăng cường cả về số lượng và chất lượng đã đóng vai trò chủ lực để nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông các cấp, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và kiến thức kinh tế thị trường cho cán bộ khuyến nông. Phương pháp đào tạo thường xuyên được đổi mới và không ngừng cải tiến theo hướng đa dạng, linh hoạt phù hợp với đối tượng, nội dung và điều kiện cụ thể. Nội dung đào tạo, tập huấn khuyến nông phong phú, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng đã giúp cho nông dân thay đổi lớn về nhận thức tư duy sản xuất, mạnh dạn đầu tư, áp dụng thành công các kiến thức đem lại hiệu quả sản xuất ngày càng cao.

Trong năm, Trung tâm đã tổ chức được 4 lớp tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông các cấp, tổ chức 17 lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho 810 hộ nông dân tái định cư. Cùng với đó công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng với 13 lớp dạy nghề trồng cây ăn quả, cây chè, cây rau ... Trong đó phần lớn thời gian dạy nghề là thực hành thực tế để các hộ nông dân nắm vững những nội dung kiến thức của lớp học.

Ngoài ra, Trung tâm đã thường xuyên phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa tin các hoạt động thuộc các lĩnh vực trong ngành và thông tin sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. Trong đó thực hiện 11 chuyên mục hướng dẫn kỹ thuật, 2 phóng sự, 25 tin hoạt động chuyển giao khoa học nông, lâm, ngư nghiệp.

Năm 2016, công tác thông tin tuyên truyền mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Trung tâm Khuyến nông Lai Châu đã quyết tâm phấn đấu đẩy mạnh công tác thông tin, đào tạo trở thành cầu nối tri thức, phương tiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thiết thực hiệu quả đến với người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh./.

Đặng Đình Thản

Trung tâm Khuyến nông Lai Châu

 
   
Scroll