Đang Online:
2.936

Đã truy cập:
59.550.074
Liên hệ TT KNQG

Lâm Đồng: Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ

Cập nhật: 26/10/2018 17:40

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lĩnh vực trồng trọt có 11 ngành hàng, sản phẩm gồm: cà phê, chè, rau, hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, cây ăn quả, cây dược liệu, dâu tằm tơ, lúa gạo, hạt điều.

Lĩnh vực chăn nuôi có 5 ngành hàng, sản phẩm gồm: bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và sản phẩm từ ong nuôi.

Lĩnh vực thủy sản có 1 ngành hàng, sản phẩm là cá nước lạnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được lựa chọn thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình… tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định.

Văn Thọ 

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng

 
   
Scroll