Liên hệ TT KNQG

Một số kết quả công tác chỉ đạo điều hành của ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 19/07/2022 14:36
Một số kết quả công tác chỉ đạo điều hành của ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo

​Vừa qua, Cục Chăn nuôi tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 tại Hà Nội. Chủ trì hội nghị có ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ông Tống Xuân Chinh - Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi.

Đại diện các đơn vị: Vụ KHCN&MT, Cục Chế biến & PTTTNS, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Viện Chăn nuôi, Viện Chính sách và chiến lược, Học viện NNVN và một số cơ quan báo đài đã tham gia hội nghị.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm tháng 6/2022 so với cùng kỳ năm 2021, tổng đàn lợn ước tính tăng 3,8%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 2,12 triệu tấn (tăng 5,7%); đàn gia cầm tăng 1,2%, sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng khoảng 980 nghìn tấn (tăng 5,2%), sản lượng trứng khoảng 8,8 tỷ quả (tăng 4,8%); tổng đàn bò tăng 2,2%, sản lượng thịt bò hơi khoảng 241,2 nghìn tấn (tăng 4,4%), sản lượng sữa tươi khoảng 617,8 triệu lít (tăng 10,1). Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng GTSX ngành chăn nuôi đạt 5,7% (toàn ngành nông nghiệp đạt 2,8%).

Ông Tống Xuân Chinh, PCT. Cục Chăn nuôi đã khái quát kết quả công tác chỉ đạo điều hành của ngành chăn nuôi 6 tháng đầu năm. Theo đó đã hoàn thành Nghị định 46/2022/NĐ-CP ngày 08/7/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Tham gia xây dựng Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính về lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi; Văn bản số 04/VBHN-BNN ngày 18/4/2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi…

Cục cũng đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn/quy trình, tiến bộ kỹ thuật; thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, xây dựng 5 đề án ưu tiên, tham mưu Bộ ban hành Tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; chủ động trong công tác tham mưu và trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý và chỉ đạo sản xuất.

Cục đã chủ động tham mưu và chỉ đạo tích cực các giải pháp điều hành quản lý, phát triển sản xuất giúp ngành chăn nuôi vượt qua khó khăn và thu được những kết quả tích cực.

Bà Hạ Thúy Hạnh, PGĐ TTKNQG phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, Trung tâm đã phối hợp với Cục Chăn nuôi xây dựng và ban hành tài liệu chăn nuôi gà, vịt, ấp nở trứng gia cầm, chăn nuôi lợn an toàn sinh học, đăng trên trang web Khuyến nông Việt Nam, được cán bộ khuyến nông và nông dân quan tâm áp dụng; thẩm định và trình Bộ phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương (KNTƯ), chủ toạ các diễn đàn, chú trọng phát triển chăn nuôi trang trại, nông hộ, chăn nuôi theo VietGAHP, an toàn dịch bệnh, liên kết chuỗi, theo hướng hữu cơ; đánh giá, nghiệm thu kết quả dự án KNTƯ; xây dựng định mức KTKT; xây dựng văn bản hướng dẫn thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp…

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Chăn nuôi triển khai các hoạt động phát triển chăn nuôi, đặc biệt quan tâm mô hình kinh tế tuần hoàn, mã định danh, chuyển đổi số...

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao các kết quả đạt được, đồng thời Cục Chăn nuôi cần quan tâm hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt giá nguyên liệu thức ăn tăng cao, cần quản lý chặt chẽ về chất lượng để hạn chế tối đa thức ăn không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường. Cục Chăn nuôi và các đơn vị trong bộ, đặc biệt là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục khuyến khích, tuyên truyền khai thác nguồn tài nguyên phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và sử dụng nguồn chất thải chăn nuôi phục vụ trồng trọt. Về giống vật nuôi, vừa nhập giống mới, vừa nghiên cứu để cung cấp giống phù hợp chăn nuôi trang trại và nông hộ. Tiếp tục rà soát việc áp dụng Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản có liên quan. Cần tăng cường phối hợp với địa phương chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật, Chiến lược phát triển chăn nuôi... sớm đi vào thực tiễn quản lý, chỉ đạo sản xuất có hiệu quả.

Liên Hương

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 

 
   
Scroll