Đang Online:
297

Đã truy cập:
44.552.625
Liên hệ TT KNQG

Quảng Trị: Tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở

Cập nhật: 13/12/2017 16:06

Theo Nghị quyết số 04/2017/NQ -HĐND ngày 23 tháng 5 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị về kiện toàn mạng lưới khuyến nông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, hiện nay toàn tỉnh Quảng trị có 135 khuyến nông viên và 393 cộng tác viên khuyến nông.

Nhằm nâng cao năng lực và kỹ thuật chuyên môn cho đội ngũ này, vừa qua,  Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tổ chức 09 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng khuyến nông viên cơ sở tại 09 huyện, thị. Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong vòng 2 ngày với 30 học viên tham gia. Đối tượng gồm khuyến nông viên cấp xã, thị trấn và cộng tác viên khuyến nông tại các thôn, bản.

Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung chính như: Phương pháp khuyến nông, các kỹ năng cần có của cán bộ khuyến nông; Chủ trương chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại; Một số lưu ý chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2017-2018 và các tiến bộ mới trong sản xuất nông nghiệp, biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản...

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông tại huyện Cam Lộ

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác khuyến nông trong thời kỳ mới. Đây là những kiến thức bổ ích giúp đội ngũ khuyến nông viên cơ sở khi về địa phương sẽ có thêm điều kiện để tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến nông đáp ứng nhu cầu thực tế, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần phát triển nông thôn ngày càng giàu đẹp./.

Phan Việt Toàn

Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị

 
   
Scroll