Đang Online:
315

Đã truy cập:
45.151.168
Liên hệ TT KNQG

Tuyên Quang: 40 hoc viên được tập huấn liên kết tiêu thụ lạc

Cập nhật: 15/05/2018 12:40
Tuyên Quang: 40 hoc viên được tập huấn liên kết tiêu thụ lạc Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 10-11/5/2018, Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức về liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ lạc” cho 40 học viên là cộng tác viên khuyến nông, tổ hợp tác và người trồng lạc tại 02 huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình.

Tại lớp tập huấn, 40 học viên được hướng dẫn các nội dung như: Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cây lạc gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm; Quy trình sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm lạc theo quy chuẩn và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thị trường và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; Các tiến bộ kỹ thuật về giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực trồng trọt; Giới thiệu về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...

Qua lớp tập huấn, giúp cho các người trồng lạc nắm bắt được các cơ chế chính sách của nhà nước về phát triển bền vững cây lạc gắn với liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu đến đến năm 2020 diện tích lạc hàng năm của tỉnh đạt 5.000 ha./.

Vũ Ngọc Tuyên

Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang

 
   
Scroll