Đang Online:
122

Đã truy cập:
40.826.943
Liên hệ TT KNQG

Vĩnh Long: Hiệu quả hoạt động tư vấn khuyến nông sau 3 năm thực hiện

Cập nhật: 08/03/2017 10:24

Hiện nay, trong lĩnh vực nông nghiệp cùng với sự phát triển ngày càng nhanh của các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như sự đa dạng trong các chủ trương chính sách của nhà nước, thì nhu cầu đón nhận thông tin và ứng dụng chúng vào đời sống sản xuất của người dân là rất cần thiết.

Trên cơ sở mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng thông tin về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giúp người nông dân sản xuất có hiệu quả, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng bền vững, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã ra mắt 02 điểm tư vấn khuyến nông tại 02 huyện Mang Thít và Trà Ôn. Năm 2015, Trung tâm tiếp tục ra mắt 06 điểm tư vấn khuyến nông tại 6 huyện, thị, thành phố còn lại. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 08 điểm tư vấn khuyến nông cố định đi vào hoạt động chính thức tại các xã Tân Long - Mang Thít, xã Hòa Bình - Trà Ôn, xã Song Phú - Tam Bình, xã Thanh Bình - Vũng Liêm, xã Nguyễn Văn Thảnh - Bình Tân, xã Đông Thành - Bình Minh, xã Tân Ngãi - TPVL và xã Phước Hậu - Long Hồ. Ngoài ra các huyện, thị, thành phố còn tổ chức nhiều điểm tư vấn lưu động theo yêu cầu của chính quyền các xã và nhu cầu của người nông dân tại địa phương.

Điểm tư vấn khuyến nông ở xã Nhơn Bình

Kết quả trong 03 năm thực hiện (2014-2016), tại các điểm tư vấn khuyến nông trong tỉnh, Trạm Khuyến nông 8 huyện, thị, thành phố đã thực hiện được 370 kỳ tư vấn thu hút được gần 8.960 lượt nông dân đến tham dự để được tư vấn và giải đáp thắc mắc các vấn đề về lĩnh vực trồng trọt (kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa và cây ăn trái, kỹ thuật phòng chống hạn mặn trên lúa và cây ăn trái); lĩnh vực chăn nuôi (ứng dụng đệm lót sinh thái trong chăn nuôi; chăm sóc bò nái sinh sản; nuôi heo nái và heo con sau sinh; kỹ thuật nuôi vịt đẻ;nuôi gà, chăm sóc và nuôi dưỡng bò cái, bê; gieo tinh nhân tạo bò); lĩnh vực thủy sản (quản lý ao nuôi thủy sản trong mùa lũ; kỹ thuật nuôi cá sặc rằn; kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, nuôi thủy sản trong mùa mưa)... Một số chính sách của nhà nước và tỉnh có liên quan đến hoạt động khuyến nông, đến phát triển sản xuất nông nghiệp và Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, những mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả... cũng được bà con nông dân quan tâm trao đổi. Kết quả cho thấy, những câu hỏi người dân nêu ra đều là những khó khăn gặp phải trong thực tế sản xuất và đều được viên chức kỹ thuật giải thích, hướng dẫn cụ thể, hầu hết đều đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Song song việc tổ chức hoạt động tư vấn khuyến nông dưới hình thức gặp gỡ và trực tiếp trao đổi, tư vấn cho nông dân. Hoạt động tư vấn khuyến nông còn được thực hiện thông qua việc trao đổi bằng điện thoại đến Trạm Khuyến nông các huyện, thị xã, thành phố, đến Phòng Khuyến nông - Trồng trọt, Phòng Khuyến nông Chăn nuôi - Thủy sản, Phòng Thông tin - Đào tạo,... Hình thức này cũng đã thu hút được hơn 720 lượt nông dân.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 Trung tâm Khuyến nông tiếp tục duy trì hoạt động tư vấn khuyến nông với kế hoạch 232 kỳ tư vấn, phân bổ cho 8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Hiện nay các huyện, thị, thành phố đã hoàn thành kế hoạch chi tiết về thời gian, nội dung, địa điểm,... và bắt đầu thực hiện tư vấn cho bà con nông dân từ tháng 3/2017.

Phan Mai A Đam

Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long

 
   
Scroll