Đang Online:
1.965

Đã truy cập:
103.229.715
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 28, từ ngày 6/7/2020 đến ngày 12/7/2020

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(6/7) 

Thứ 3

(7/7) 

Thứ 4

(8/7) 

Thứ 5

(9/7) 

Thứ 6

(10/6) 

Thứ 7

(11/6)

Chủ nhật

(12/7)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Sáng:Làm việc tại Cơ quan

Chiều:Họp với Cục Chăn nuôi

Kiểm tra tăng, tái đàn (theo lịch Lãnh đạo Bộ)

Làm việc tại Cơ quan

Họp Hội Thú y

Nghỉ phép
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
Làm việc tại Cơ quan            
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
PTP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Vĩnh Phúc Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
 
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    

Các tin khác
 
   
Scroll