Đang Online:
195

Đã truy cập:
99.641.769
Liên hệ TT KNQG

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN BAN GIÁM ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Cập nhật: 04/03/2016 08:58

Tuần 22, từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020

 Lãnh_đạo 

Thứ 2

(25/5) 

Thứ 3

(26/5) 

Thứ 4

(27/5) 

Thứ 5

(28/5) 

Thứ 6

(29/5) 

Thứ 7

(30/5)

Chủ nhật

(31/5)

Giám đốc 
Lê Quốc Thanh

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Phó Giám đốc
Kim Văn Tiêu
Làm việc tại Cơ quan  Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Trà Vinh Đi công tác Trà Vinh

Phó Giám đốc

Hạ Thúy Hạnh

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan
TP. TCHC
Nguyễn Bá Tiến 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. KHTC
Lương Tiến Khiêm
 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
TP. ĐTHL
Nguyễn Viết Khoa 
Làm việc tại Cơ quan            
TP TTTT
Đỗ Phan Tuấn 
Làm việc tại Cơ quan            
TP. KN Trồng trọt &LN
Hoàng Văn Hồng 
Đi công tác Nghệ An Đi công tác Nghệ An Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
TP. KN Chăn nuôi &TY
Nguyễn Thị Hải 
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
PTP. Khuyến ngư
Đặng Xuân Trường
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan    
 T. VP Nam Bộ
Trần Văn Dũng
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Đồng Tháp
Đi công tác Đồng Tháp
 
T. VP NTB & TN
Đặng Bá Đàn
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
 GĐ. TTTH & CGCNNN vùng ĐBSCL
Nguyễn Công Thành
Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Đi công tác Kiên Giang Đi công tác Kiên Giang    

Các tin khác
 
   
Scroll