Đang Online:
169

Đã truy cập:
41.788.345
Liên hệ TT KNQG

Hà Giang: Bệnh đạo ôn gây cháy hoàn toàn trên một số giống lúa

Cập nhật: 07/04/2017 10:44

Hiện nay các trà lúa xuân chính vụ và trà xuân muộn trên địa bàn Hà Giang đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh rộ đến đứng cái.

Theo kết quả điều tra của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang, hiện nay bệnh đạo ôn đang phát sinh gây hại nặng trên một số giống lúa nhiễm đạo ôn như BC15, Thiên ưu 838, C27...

Tại các huyện trọng điểm trồng lúa của Hà Giang như Bắc Quang, Quang Bình... bệnh đạo ôn đã gây cháy hoàn toàn các ruộng lúa cấy giống C27 và Thiên ưu 838; một số ruộng cấy giống lúa C27 và Thiên ưu 838 không còn khả năng cho thu hoạch do bị nhiễm bệnh đạo ôn quá nặng; tỷ lệ bệnh đạo ôn trên các giống nhiễm đạt tới 100% lá bị bệnh và cấp bệnh hại tới cấp 9 (là cấp bệnh cao nhất theo Qui định của Bộ Nông nghiệp&PTNT).

Giống lúa C27 ở huyện Bắc Quang bị cháy hoàn toàn do bệnh đạo ôn

Trước thiệt hại của bệnh đạo ôn, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các Trạm Bảo vệ thực vật của huyện Bắc Quang và Quang Bình chỉ đạo người dân tập trung phun thuốc đặc hiệu để dập dịch đạo ôn trên các trà lúa xuân bằng một trong các loại thuốc như Fujioan, Kitazin, Đạo ôn linh... nồng độ từ 0,15 - 0,2%; ngừng bón thúc đạm trên các ruộng lúa đã nhiễm bệnh đạo ôn; tăng cường bón thúc phân kali và tro bếp nhằm hạn chế bệnh phát sinh lan rộng. Riêng các chân ruộng cấy giống lúa nhiễm đã bị cháy hoàn toàn do bệnh đạo ôn và không còn khả năng cho thu hoạch cần có các biện pháp tiêu hủy kịp thời tránh lây lan sang các chân ruộng lúa khác.

 Phạm Văn Phú

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang

 
   
Scroll