Liên hệ TT KNQG

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

I. Ban Giám đốc
 

STT

Họ tên

Điện thoại

Email

1.

Trần Văn Khởi - Quyền Giám đốc

CQ: 04.37711293

DĐ: 0912077140

trvkhoi@gmail.com

2.

Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc

CQ: 04.37711297

NR: 04.22187117

DĐ: 0978426766

kimvantieu.nafec.vn@gmail.com

3.

Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc

CQ: 04.37282482

NR: 04.37196246

DĐ: 0913223688

hanhht.tccb@mard.gov.vn

4.

Hoàng Thanh Tiệm - Phó Giám đốc

CQ: 0500.3832857

DĐ: 0913435344

hoangtiem@vnn.vn

 

 

 

 

 

II. Phòng, bộ phận trực thuộc

STT

Họ tên

Điện Thoại

Email

 

Phòng Tổ chức, Hành chính

04.37715294 - 04.37282481;  Fax: 04.37282487

kehoachknqg@gmail.com

1.

Nguyễn Bá Tiến - Trưởng phòng

0983655340

tienknqg@yahoo.com

2.

Nguyễn Huy Thuấn - P. Trưởng phòng

0982187799

nguyenhuythuan@yahoo.com

3.

Đặng Quý Nhân - P. Trưởng phòng

0913886834

ndangquy@yahoo.com

4.

Nguyễn Thị Thơm

0974481418

thomknvn@yahoo.com

5.

Văn Thị Thanh Thủy

0912255882

vanthanh_thuy@yahoo.com

6.

Trần Văn Thắng

0912281381 

tvthang78@gmail.com

7.

Đặng Hương Giang

0912934356

giangty2002@yahoo.com

8.

Nguyễn Văn Linh

0968294956

 

9.

Đỗ Văn Thái

0904154252 

anhthaiqn@yahoo.com

10.

Phùng Đức Dư

0912755718 

 

11.

Hoàng Văn Anh

0902234299

 

 

Phòng Kế hoạch, Tài chính

04.37711165 - 04.37282484

taichinhknqg@gmail.com

1.

Lương Tiến Khiêm - Trưởng phòng

0913074079

ltkhiemnaec@gmail.com

2.

Bùi Thị Tố Liên - P.Trưởng phòng

0912020804

lienknqg@gmail.com

3.

Nguyễn Thị Thiều Nga - P.Trưởng phòng

0904256300

linhnga2005@yahoo.com.vn

 4.   Lê Huy Bắc   0888188318 lehuybac1976@gmail.com

5.

Lưu Văn Tơn

0988096823

luuton2002@yahoo.com

6.

Võ Thị Hồng

0986692088

hongkt_05@yahoo.com

7.

Phạm Thị Hà

0986737893

haknqg@yahoo.com.vn

8.

Nguyễn Thị Châu Quế

0985868719

quentc86@gmail.com

9.

Đào Phương Thuý

0988091892

daophuongthuy82@yahoo.com

10.

Đoàn Đức Trung

01649593520

trungk45d8@gmail.com

11.

Nguyễn Viết Tiến Hoàn

0983125321

hoanknqg@gmail.com

 

Phòng Đào tạo huấn luyện

04.37282489;  04.37282483

daotao.knqg@gmail.com

1.

Nguyễn Viết Khoa -  Trưởng phòng

0914369288 

vietkhoanaec@gmail.com

2.

Lê Hồng Sơn - P.Trưởng phòng

0973231061

lehongsonknqg@gmail.com

3.

Nguyễn Thị Thanh Huyền - P.Trưởng phòng

0988886225

thanhhuyenkn@gmail.com

4.

Nguyễn Thị Minh

0986268408

minhnguyenna@gmail.com

5.

Lê Huy Nghĩa

0974445195

huynghia191@yahoo.com

6.

Đinh Hải Đăng

0912268939

hdd_nafec@yahoo.com.vn

7.

   Nguyễn Thị Yến    0973515897  yennguyen3890@gmail.com

 

Phòng Thông tin tuyên truyền 

04.37711265;  04.37282485

tthlknqg@gmail.com

1.

Đỗ Phan Tuấn - Trưởng phòng

 0936367267

dotuankn@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Thu Hằng - P.Trưởng phòng

 0974724146

nguyenthuhang.mofi@gmail.com

3.

Vũ Thị Bích Dương - P. Trưởng phòng

 0912273579

bichduong208@gmail.com

4.

Đặng Thị Thúy Hiên

 0913011690

thuyhiendntm@yahoo.com

5.

Nguyễn Thu Hằng

 0983579983

hangyellow@yahoo.com

6.

Đỗ Việt Oanh

 0915546588

bachdangtb@yahoo.com

7.

Nguyễn Thị Mai

 0942374777

maiknqg@gmail.com

8.

Lữ Thị Thu Hồng

 0915669299

luthu_hong@yahoo.com

9.

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

 01673678806

nguyenquynhnb@gmail.com

10.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 0973056090

anhnguyet.bn@gmail.com

11.

Nguyễn Xuân Minh

 0986220984 

xuanminh1510@gmail.com 

12.

Nguyễn Thị Sâm

0976394818

samnguyenthinln@gmail.com

 

 Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp

04.37711162 - 04.37282486

kntrongtrotquocgia@yahoo.com

1.

Hoàng Văn Hồng - Trưởng phòng

0904323330

hvhong1967@yahoo.com

2.

Vũ Thị Thuỷ - P. Trưởng phòng

0912012680

thuyknqg@yahoo.com

3.

Hà Văn Biên - P. Trưởng phòng

0913592410

havanbienkn@yahoo.com

4.

Nguyễn Đức Hải - P. Trưởng phòng

0983611360

duchaikl@gmail.com

5.

Nguyễn Văn Nga

0912290577

nguyenvanngatt@gmail.com

6.

Trần Thị Diệu

0983412481

dieu2009@googlemail.com

7.

Nguyễn Kế Tiếp

0944001010

ketiep@gmail.com

8.

Hoàng Thu Linh

0983146089

linhknqg@gmail.com

 

 Phòng Khuyến nông Chăn nuôi và Thú y

04.37711161

phongkncn@yahoo.com

1.

Nguyễn Thị Hải - Trưởng phòng

0944870668

hai.tuaf@gmail.com

2.

Nguyễn Thị Liên Hương - P.Trưởng phòng

0976657867

lienhuongknqg@yahoo.com.vn

3.

Nguyễn Văn Hưởng - P.Trưởng phòng

0913535119

vanhuongdvm@gmail.com;

vanhuong_knqg@yahoo.com.vn

4.

Hoàng Văn Định

0986948296

hoangvandinh_tb@yahoo.com.vn

5.

Nguyễn Duy Điều

0912784092

duydieu70@gmail.com

 

 Phòng Khuyến ngư

04.37719214

 

1.

Nguyễn Văn Lung  - Trưởng phòng

0983145280

nguyenvanlung@gmail.com

2.

Lê Ngọc Quân - P. Trưởng phòng

0982442823

lengocquan2008@yahoo.com

3.

Hoa Duy Hải

01636825504

duyhaicnsh@yahoo.com

4.

Tăng Thị Mỹ Trang

0987622078

mytrangait@gmail.com

5.

    Nguyễn Quang Hạnh    0989364591quanghanh_knqg@yahoo.com

 

Văn phòng thường trực tại Nam bộ

08.38279206

Địa chỉ: 135 Pasteur, phường 6, Quận 3, TP. HCM

1.

Trần Văn Dũng - Trưởng bộ phận

0913709053 

trandungkn@gmail.com 

trandungkn@yahoo.com.vn

2

Ngô Văn Đây - P. Trưởng bộ phận 

0914083912

nvdayqn@yahoo.com.vn

3. Nguyễn Huy Thạch -  P. Trưởng bộ phận    0913072218 thach0224@yahoo.com;

huythachknqg@gmail.com

4.

Nguyễn Văn Bắc - P. Trưởng bộ phận

0918357683

backnqg@yahoo.com.vn

5.

Lê Thị Phương Vân

0982999024

phuongvan024@yahoo.com.vn

 6.

   Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 0974374140 tuyetnhungbp@gmail.com
 7.   Hà Thị Tuyết 0972321559 hathituyet.cb@gmail.com

8.

Trần Văn Thế

0946190123 

tranthekn@yahoo.com.vn

 

Văn phòng thường trực tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên

0500.3832857; 0500.3832855

Địa chỉ: Km số 7 xã Hòa Thắng, Tp. Buôm Ma Thuật, Đắk Lắk

1.

Hoàng Thanh Tiệm - Phó Giám đốc

0913435344

hoangtiemkn@gmail.com

 2.   Đặng Bá Đàn - Phó văn phòng   0914058177 dangbadan2007@yahoo.com

3.

Phạm Thị Như Ý

0935103638 

phamnhuy@yahoo.com.vn

4.

Nguyễn Thị Thúy Vân

0982343453 

vanbmt8@yahoo.com.vn

5.

Đặng Thị Minh Huế

0948939879

minhhuets@yahoo.com

6.

Phạm Thanh Hòa

0913754370

 


Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp vùng ĐBSCL

079.3863789

Địa chỉ: Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng

1.

 Văng Đắt Phuông - Quyền Giám đốc

0913974739

vangdatphuong@yahoo.com

2.

  Đặng Xuân Trường - Phó Giám đốc

0989685838

  xuantruongnafec@gmail.com

 3.     Nguyễn Công Thành - T.P Kỹ thuật   01234565599 ncthanh444789@yahoo.com

4.

 Lê Văn Công - Văn phòng, Kế toán

0918453443 

cong_le_van@yahoo.com

5.

 Nguyễn Quảng Bình

01695089838

quangbinh.tuaf@gmail.com

6.

 Nguyễn Công Tùng

0912705864

dongphuchoaithu@gmail.com

7.

 Lê Thanh Hoài

0907484873

lethanhhoailuutru@gmail.com

8.

 Võ Thị Ngọc Thanh

0948443235

vtngocthanhvn@gmail.com

8.

    Thái Thanh Trung

   01674613512

thaithanhtrungcld@gmail.com

Scroll