Đang Online:
347

Đã truy cập:
74.359.377
Liên hệ TT KNQG

Lào Cai: Phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả tại Bắc Hà

Cập nhật: 24/09/2018 15:47

Với mục tiêu điều chỉnh, bổ sung thực hiện Đề án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình 30A của chính phủ năm 2018. Mới đây, huyện vùng cao Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) đã quyết định phê duyệt 3 dự án hỗ trợ quan trọng về phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả địa phương.

Cụ thể có Dự án hỗ trợ trồng mận Tam hoa năm 2018, quy mô thực hiện trồng mới 47,06 ha/370 hộ dân tại 5 xã: Lầu Thí Ngài 10,1 ha, Tà Chải 14,06 ha, Na Hối 14,9 ha, Bản Phố 6 ha, Nậm Đét 2 ha. Dự án hỗ trợ trồng mận Tả van, lê địa phương (lê xanh) tại 2 xã Bản Già và Lùng Cải năm 2018, với diện tích trồng mới  22,35 ha, có 143 hộ dân tham gia, trong đó xã Bản Già thực hiện 10,02 ha/50 hộ, Lùng Cải 20,33 ha/93 hộ. Tiếp nữa là dự án hỗ trợ trồng mận Tả van năm 2018, diện tích thực hiện 50,8 ha với 258 hộ tham gia; sẽ thực hiện tại 3 xã: Thải Giàng Phố 20,2 ha; Lầu Thí Ngài 15,6 ha và Tả Văn Chư 15 ha.

Dự án hỗ trợ trồng mận Tam hoa năm 2018 thực hiện trồng mới 47,06 ha

Cả 3 dự án hỗ trợ trên được UBND huyện Bắc Hà giao phòng Nông nghiệp &PTNT huyện làm chủ đầu tư quản lý dự án. Bắt tay vào thực hiện dự án, nhà nước hỗ trợ cây giống, phân bón NPK, trong đó cây giống hỗ trợ 500 cây/ha, phân bón 500 kg/ ha. Nhân dân các xã đóng góp công lao động, các loại phân hữu cơ, vật tư, vật liệu khác để thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình kĩ thuật.

Theo nhận định của ngành nông nghiệp huyện: Những quyết định này sẽ có ý nghĩa rất lớn, góp phần hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao của huyện, đồng thời mở ra sinh kế mới cho các hộ dân nông thôn trên địa bàn. Được biết thời gian triển khai các dự án ngay trong quý IV năm 2018./.  

     Khuất Linh

Đài TT-TH huyện Bắc Hà, Lào Cai

 
   
Scroll